Dodatek Instrukcja instalacji Cadet Cm162t

Dodatek Instrukcja instalacji Cadet CM162T to szczegółowe instrukcje instalacji dla jednego z najbardziej popularnych modeli kotłów centralnego ogrzewania. Te instrukcje instalacji są wystarczająco szczegółowe, aby każdy mógł bez problemu zamontować i wykonać ustawienia kotła. Instrukcje są dokładnie opisane i zawierają informacje dotyczące podłączania zaworów, instalacji zbiornika wody, ustawień termostatu, wymiany filtrów i wiele więcej. Dodatek Instrukcja instalacji Cadet CM162T jest bardzo przydatnym narzędziem, które ułatwia instalację kotła centralnego ogrzewania i zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek Instrukcja instalacji Cadet Cm162t

Do urządzenia dołączone są wyszczególnione poniżej instrukcje. Należy korzystać z nich w razie konieczności.

Należy najpierw przeczytać niniejszy podręcznik. Opisano w nim podstawowe czynności przygotowujące urządzenie do rozpoczęcia pracy począwszy od rozpakowania po instalację.

Instrukcja konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN (MF729Cx / MF728Cdw / MF724Cdw / MF628Cw)

W podręczniku przedstawiono procedurę łączenia urządzenia z routerem bezprzewodowej sieci LAN oraz instrukcje usuwania problemów podczas konfiguracji ustawień. Należy również zapoznać się z częścią Pierwsze kroki.

Instrukcja e-Manual (ten podręcznik)

Jest to podręcznik wyświetlany w przeglądarce internetowej. Opisano w nim wszystkie funkcje urządzenia. Umożliwia przeglądanie informacji według kategorii lub wyszukiwanie informacji na dany temat według słowa kluczowego. Korzystanie z programu Instrukcja e-Manual

Podręcznik instalacji sterownika MF

Podręcznik opisuje sposób instalacji sterowników MF, narzędzia MF Scan Utility oraz oprogramowania znajdującego się na dysku DVD-ROM dołączonym do urządzenia.

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik opisuje, jak dokonać konfiguracji ustawień oraz przeprowadzić przygotowania do wysyłania zeskanowanych obrazów pocztą elektroniczną oraz jak zapisywać zeskanowane obrazy do folderów udostępnianych.

Pierwsze kroki

Informacje o oprogramowaniu

Dział Informatyki od 1 lutego 2017 r. dystrybuuje oprogramowanie Statistica (najnowsza wersja 13. 3) zakupione w ramach licencji Site License dla wszystkich pracowników i studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 

Dostarczone oprogramowanie w ramach tej licencji jest dostępne w wersji, 32-bitowej oraz 64-bitowej.

Licencja obejmuje Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki (wersja polska i angielska) oraz Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych (wersja polska) i Wyznaczanie Niepewności Pomiaru (wersja polska), czyli następujące moduły analityczne:

 • Statistica Pakiet Zaawansowany
 • Statistica QC
 • Statistica Automatyczne Sieci Neuronowe
 • Statistica Data Miner
 • Statistica Text Miner
 • Statistica Process Optimization (QC Miner)
 • Statistica MSPC (Multivariate Statistical Process Control – wielowymiarowe sterowanie jakością procesów)
 • Statistica SAL (Sequence, Association and Link Analysis – analiza sekwencji, asocjacji i skojarzeń)
 • Statistica VEPAC (Variance Estimation and Precision – szacowanie wariancji i precyzji)
 • Statistica ETL (Extract, Transform and Load)
 • Statistica Reporting Tables (tabele raportujące)
 • Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych – dodatek, należy doinstalować
 • Wyznaczanie Niepewności Pomiaru – dodatek, należy doinstalować

Karta rejestracyjna i klucze instalacyjne

Każdy użytkownik przed zainstalowaniem oprogramowania musi wypełnić kartę rejestracyjną zamieszczoną na stronie www. pl. Informacje w niej zawarte będą przesyłane do firmy StatSoft i do administratora licencji (w celu 

weryfikacji czy dany użytkownik jest pracownikiem lub studentem lub inną uprawnioną do korzystania z programu osobą). Na tej podstawie będzie wydawane pozwolenie na zainstalowanie oprogramowania.

Informacje z tego formularza będą wpływały na adres statistica@wat.

Aby móc skorzystać z oprogramowania wymagane jest wypełnienie karty rejestracyjnej.

Klucze instalacyjne oraz pliki instalatorów dostępne są na stronie statistica. pl (Uwaga: strona dostępna tylko w sieci WAT). Przy użyciu znajdujących się tam kluczy instalacja i rejestracja zestawu programów Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki będzie możliwa tylko dla osób posiadających adres e‑mail z domeną wat. pl lub student. pl.

Klucze instalacyjne są wspólne dla wersji polskiej i angielskiej. Wersja językowa zależy od instalatora użytego do procesu instalacji.

Poniżej instrukcje instalacji dla wersji 13. 3:

 • Instrukcja instalacji wersji jednostanowiskowej z rejestracją domenową (DBR)
 • Instrukcja instalacji wersji sieciowej z rejestracją domenową (DBR)
 • Single-User Domain-Based Registration Installation Instructions
 • Concurrent Network License Domain-Based Registration Installation Instructions
 • Silent Installer Instructions
 • Instalacja dodatku „Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych, Wyznaczanie Niepewności Pomiaru”

  Dodatkowy program Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych można doinstalować do programów w rodziny Statistica w wersji 13. 3. Instalację dodatku należy przeprowadzić z odrębnego instalatora – instalacja odbywa się bez użycia dodatkowych kluczy instalacyjnych. Do instalatora dołączony jest plik licencyjny License. xml, który należy wskazać podczas instalacji.

  Poniżej instrukcja instalacji Zestawu do Analiz Marketingowych i Rynkowych dla Statistica w wersji 13. pl/wat/u/31/bb/31bb580f-93cb-4efd-9aca-ef6df4d76042/instrukcja_instalacji_dodatkow_analitycznych_do_statistica_v13_analizy_marketingowe. pdf">Zestawy Analityczne – instrukcja instalacji i dezinstalacji

  Dodatkowe materiały


  Poniżej linków do bezpłatnych materiałów, które mogą okazać się niezwykle przydatne dla użytkowników oprogramowania Statistica oraz wszystkich pracowników i studentów zajmujących się statystyczną analizą danych:

 • Pytania i odpowiedzi (FAQ) dotyczące instalacji/rejestracji oraz najczęściej wykorzystywanych funkcji Statistica.
 • Internetowa Czytelnia (artykuły poświęcone tematyce statystycznej z przykładami wykorzystania z programu Statistica w różnych zastosowaniach). pl/Uslugi/Seminaria/Webinaria-i-webcast">Nagrania z internetowych prezentacji (webinariów) przedstawiających wykorzystanie Statistica w różnych dziedzinach. pl/textbook/stathome. html">Internetowy Podręcznik Statystyki, czyli kompendium wiedzy które ułatwia zrozumieć, a także stosować metody statystyczne.
 • 12. 07. 2015 Views

  Share Embed Flag

  instrukcja instalacji turboTEC plus - Vaillant

  SHOW MORE

  SHOW LESS

  ePAPER READ

  DOWNLOAD ePAPER

  • No tags were found...

  vaillant. pl

  You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

  YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

  START NOW

   More documentsSimilar magazinesInfo

   • Page 3 and 4: Informacje dotyczące dokumentacji
   • Page 5 and 6: Opis urządzenia 2Zasady i przepisy
   • Page 7 and 8: Zasady i przepisy dotyczące bezpie
   • Page 9 and 10: Montaż 44. 5 Wymagane minimalne ods
   • Page 11 and 12: Montaż 44. 8 Demontaż obudowy urz
   • Page 13 and 14: Instalacja 55 InstalacjaNiebezpiecz
   • Page 15 and 16: Instalacja 5Uwaga! Straty materialne
   • Page 17 and 18: Instalacja 5- + 7 8 9 L N 3 4 5•
   • Page 19 and 20: Instalacja 5Czujnik temperaturyzasi
   • Page 21 and 22: Uruchamianie 65426. 2 Kontrola ustaw
   • Page 23 and 24: Uruchamianie 6• Naciskać przycis
   • Page 25 and 26: Uruchamianie 66. 3 Kontrola działan
   • Page 27 and 28: Dopasowanie do instalacji grzewczej
   • Page 29 and 30: Dopasowanie do instalacji grzewczej
   • Page 31 and 32: Przegląd i konserwacja 88 Przeglą
   • Page 33 and 34: Przegląd i konserwacja 88. 1 Demo
   • Page 35 and 36: Przegląd i konserwacja 8Usuwanie z
   • Page 37 and 38: Usuwanie zakłóceń 9Wyświetlanyk
   • Page 39 and 40: Usuwanie zakłóceń 9Wyświetlanyk
   • Page 41 and 42: Usuwanie zakłóceń 9Recykling i u
   • Page 43 and 44: ZałącznikZałącznikZałącznik,
   Delete template?

   Are you sure you want to delete your template?

   Save as template?

   no error

  Dodatek Instrukcja instalacji Cadet Cm162t

  Bezpośredni link do pobrania Dodatek Instrukcja instalacji Cadet Cm162t

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dodatek Instrukcja instalacji Cadet Cm162t