Instrukcja instalacji i obsługi Dell U2722de

Dell U2722de to wydajny monitor LED IPS o rozdzielczości 4K. Monitor posiada wbudowane wzmacniacze audio i wyjście HDMI, dzięki czemu można z niego korzystać zarówno z komputerów stacjonarnych, jak i laptopów. Instalacja monitora Dell U2722de jest bardzo prosta i nie wymaga specjalnych umiejętności. Wystarczy podłączyć go do portu HDMI w komputerze i włączyć zasilanie. Aby skonfigurować ustawienia monitora, należy przejść do menu ekranowego i dostosować ustawienia do własnych potrzeb. Monitor Dell U2722de oferuje szeroki zakres ustawień jasności, kontrastu, wybarwienia i innych, aby uzyskać optymalne wrażenia wizualne. Obsługa monitora jest prosta i intuicyjna, dzięki czemu każdy może dostosować go do swoich potrzeb.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i obsługi Dell U2722de

Zobacz poniższy poradnik dla Dell UltraSharp U2722DE. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Dell UltraSharp U2722DE, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Dell UltraSharp U2722DE. Upewnij się, że opisujesz trudności z Dell UltraSharp U2722DE tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Dell UltraSharp U2722DE

Strona: 1

Model: U2722D/U2722DX/U2722DEFormalne oznaczenie modelu: U2722Dt/U2722DEtMonitor Dell UltraSharp 27U2722D/U2722DX/U2722DEDell Display ManagerPodręcznik użytkownika

Strona: 2

UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która może pomóc wlepszym wykorzystaniu posiadanego produktu.Copyright © 2021 Dell Inc. lub jej oddziały. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znakitowarowe, są znakami towarowymi Dell Inc. lub jej oddziałów. Inne znaki towarowe mogą być znakamitowarowymi ich odpowiednich właścicieli.2021 – 02  Rev. A00

Strona: 3

Spis treściPrzegląd......................................... 4Używanie okna dialogowego Szybkie ustawienia........... 5Ustawienie podstawowych funkcji wyświetlacza.......... 7Zarządzanie funkcjami wyświetlacza z Multi-Monitor Sync(MMS)........................................... 8Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji..... 9Organizacja okien z aplikacją Easy Arrange.............. 10Zarządzanie wieloma wejściami wideo................. 12Przywracanie pozycji aplikacji........................ 16Stosowanie funkcji oszczędzania energii................ 18Inne przyciski skrótu............................... 19Przypisywanie DDM do aktywnego okna(wyłącznie Windows 10)............................ 20Rozwiązywanie problemów.......................... 21Spis treści |     3

Strona: 4

4     | PrzeglądPrzeglądDell Display Manager to aplikacja Microsoft Windows używana do zarządzaniaWyświetlacz lub grupą monitorów. Umożliwia ona ręczną regulację wyświetlanegoobrazu, przypisanie automatycznych ustawień, zarządzanie zasilaniem, organizacjęokien, obracanie obrazu i wykonywanie innych funkcji w wybranych monitorach Dell. Poinstalacji, aplikacja Dell Display Manager jest uruchamiana po każdym starcie systemui umieszcza swoją ikonę w zasobniku powiadamiania. Informacja o podłączonychdo systemu monitorach jest dostępna po najechaniu kursorem na ikonę zasobnikapowiadamiania.Dell U2722D/DX/DE - StandardUWAGA: Aplikacja Dell Display Manager wykorzystuje do komunikacjiz Wyświetlacz użytkownika kanał DDC/CI. Upewnij się, że DDC/CI jestwłączone w menu, jak pokazano poniżej.LCD Conditioning OffDDC/CI OnExitInput SourceColorBrightness/ContrastDisplayPIP/PBPUSBDisplay InfoFirmwareService TagReset OthersFactory ResetPersonalizeOthersMenuUltraSharp 27 Monitor

Strona: 5

Używanie okna dialogowego Szybkie ustawienia |     5Używanie okna dialogowego Szybkie ustawieniaKliknięcie ikony obszaru powiadomień Menedżer wyświetlacza Dell, otwiera oknodialogowe Quick Settings (Szybkie ustawienia). Gdy do komputera podłączonychjest więcej niż jeden obsługiwany monitor Dell, z użyciem menu można wybraćokreślony docelowy monitor. Okno dialogowe Quick Settings (Szybkie ustawienia)umożliwia łatwą regulację jasności, kontrastu, rozdzielczości, układu okna, itd.Umożliwia ono także włączenie automatycznego przełączania pomiędzy trybamiwstępnych ustawień lub ręczny wybór trybu wstępnego ustawienia.Dell U2722D/DX/DE2560x1440Okno dialogowe Quick Settings (Szybkie ustawienia) zapewnia także dostęp dozaawansowanego interfejsu użytkownika aplikacji Dell Display Manager, używanego doregulacji podstawowych funkcji, konfiguracji trybu automatycznego i dostępu do innychfunkcji.

Strona: 6

6     | Używanie okna dialogowego Szybkie ustawieniaUWAGA:Właściwość Funkcja OpisSzybki dostępdo DDMKlucz szybkiegodostępu dowywołania DDMUI• Ctrl+Shift+D• Użyj przycisk Page Up/Page Down lub kliknij “>”w celu obejrzenia wszystkich układów funkcjiEasy Arrange.SterowanieindywidualnymWyświetlacz wkonfiguracji wielumonitorów• Wybierz monitor z rozwijanego pola.• Jeśli do komputera podłączony jest więcej niżjeden monitor, na wybranym monitorze pojawiasię na sekundę ikona, aby poinformowaćużytkownika o wybranym monitorze.• Wykonaj funkcję autotestu monitora.• Przenieś UI DDM do sterowanego monitora.• Naciśnij Ctrl+Shift+D, aby wyświetlić miniUI podwskaźnikiem myszy.

Strona: 7

Ustawienie podstawowych funkcji wyświetlacza |     7Ustawienie podstawowych funkcji wyświetlaczaMożna wybrać Tryb ręczny, który umożliwia ręczny wybór wstępnie ustawionego try-bu lub wybrać Tryb automatyczny, który stosuje wstępnie ustawiony tryb w oparciuo aktywną aplikację. Każda zmiana bieżącego trybu ustawień wstępnych jest wyświet-lana w komunikacie ekranowym. Wybrane ustawienie Jasność i Kontrast monitora,można także bezpośrednio dostosować w zakładce Podstawowe.UWAGA: Przy podłączeniu wielu monitorów Dell, wybierz “Włączsterowanie macierzą wyświetlaczy”, aby zastosować wstępne ustawieniajasności, kontrastu i kolorów do wszystkich monitorów.

Strona: 8

8     | Zarządzanie funkcjami wyświetlacza z Multi-Monitor Sync (MMS)Zarządzanie funkcjami wyświetlacza z Multi-Monitor Sync (MMS)Po WŁ. Multi-Monitor Sync (MMS), Dell Display Manager może jedynie zarządzaćpierwszym monitorem podłączonym do systemu i ma ograniczoną kontrolę nad resztąłańcuchowo połączonych monitorów.Dell U2722D/DX/DE (s/n CN073k0)Control over daisy chained monitorsis limited when Multi-Monitor Sync isoni

Strona: 9

Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji |     9Przypisywanie trybów ustawień wstępnych doaplikacjiZakładka Tryb automatyczny umożliwia powiązanie określonego Trybu ustawieńwstępnych z określoną aplikacją i jego automatyczne zastosowanie. Po włączeniu Trybautomatyczny, aplikacja Dell Display Manager automatycznie przełącza na odpowiedniTryb ustawień wstępnych, po każdym uaktywnieniu powiązanej aplikacji. Trybustawień wstępnych przypisany do określonej aplikacji, może być taki sam w każdympodłączonym monitorze lub różny dla różnych monitorów.Aplikacja Dell Display Manager jest wstępnie skonfigurowana dla wielu popularnychaplikacji. Aby dodać nową aplikację do listy przypisania, wystarczy przeciągnąć aplikacjęz pulpitu, Menu Start Windows lub z dowolnego, innego miejsca i upuścić na bieżącąlistę.UWAGA: Nie są obsługiwane przypisania trybu ustawień wstępnychdla plików wsadowych, skryptów, programów uruchamiających i plikówniewykonywalnych, takich jak archiwa zip lub pliki spakowane.Można także skonfigurować tryb ustawień wstępnych Gra, do używania pouruchomieniu aplikacji Direct3D w trybie pełnoekranowym. Aby uniemożliwićkorzystaniu przez aplikację z tego trybu, należy jej przypisać inny tryb ustawieńwstępnych.

Strona: 10

10     | Organizacja okien z aplikacją Easy ArrangeOrganizacja okien z aplikacją Easy ArrangeAplikacja Easy Arrange pomaga w efektywnej organizacji okien aplikacji na pulpicie.Najpierw należy wybrać predefiniowany wzorzec układu najlepiej pasujący dowykonywanej pracy, a następnie przeciągnąć okna aplikacji do zdefiniowanychobszarów. Naciśnij “>” lub użyj przycisku Strona w górę/Strona w dół, aby znaleźćwięcej układów. Aby utworzyć niestandardowy układ, zaplanuj otwarte okna, anastępnie kliknij Zapisz.W systemie Windows 10, można zastosować różne układy okien dla każdegowirtualnego pulpitu.Jeśli często jest używana funkcja przyciągania Windows, można wybrać “Przytrzymajprzycisk SHIFT, aby włączyć pozycjonowanie obszaru”. Spowoduje tonadanie priorytetu funkcji przyciągania Windows w odniesieniu do aplikacji EasyArrange. Następnie, może być wymagane naciśnięcie przycisku Shift w celu użyciapozycjonowania aplikacji Easy Arrange.

Strona: 11

Organizacja okien z aplikacją Easy Arrange |     11Jeśli używanych jest wiele monitorów w formie tablicy lub macierzy, układ aplikacjiEasy Arrange można zastosować do wszystkich monitorów, jako jeden pulpit. Abywłączyć tę funkcję, wybierz “Rozstawienie wielu monitorów”. Aby funkcja byłaefektywna należy prawidłowo dopasować swoje monitory.Span multiple monitorsDostępne są inne zaawansowane możliwości wykorzystania funkcji Easy Arrange.Sprawdź tabelę poniżej.Rozszerzonafunkcja EasyArrangeUkładyniestandardowe• Zapisz i nadaj nazwę 5 dostosowanym wzorcomfunkcji Easy Arrange.• Skonfiguruj wzorce x*y.5 układów MRU(najczęściejużywanych)• Naciśnij Ctrl+Shift+Home w celu przełączeniapomiędzy 5 ostatnimi układami MRU.Zmianawielkościpartycji bezzatrzymywania• Przytrzymaj Ctrl podczas zmiany wielkościbieżącego układu funkcji Easy Arrange w celuregulacji wielkości i liczby cel w układzie.• Nowo uformowany wzorzec funkcji EasyArrange jest zapisywany do pozycji ikony funkcji• Przytrzymaj Ctrl klikając ikonę zmodyfikowanegoukładu w celu jego przywrócenia do układudomyślnego.Układy funkcjiEasy Arrangedla trybupionowego• Ikony funkcji Easy Arrange trybu pionowego sąprezentowane, gdy monitor jest obracany.UWAGA: Aplikacja może wymagać dla jej okna aplikacji, minimalnejefektywnej rozdzielczości. Aplikacja może nie pasować do obszaru układuEase Arrange, jeśli obszar będzie mniejszy od rozmiaru wymaganego okna.

Strona: 12

12     | Zarządzanie wieloma wejściami wideoZarządzanie wieloma wejściami wideoZakładka Menedżer wejścia udostępnia wygodne sposoby zarządzania wielomawejściami wideo, podłączonymi do posiadanego monitora Dell. Bardzo ułatwia toprzełączanie pomiędzy wejściami podczas pracy z wieloma komputerami.Wymienione są wszystkie porty wejścia wideo dostępne dla monitora. Można nadaćwłasną nazwę dla każdego wejścia. Po edycji zmiany należy zapisać.Można zdefiniować przycisk skrótu w celu szybkiego przełączenia na swoje ulubionewejście oraz inny przycisk skrótu do szybkiego przełączania pomiędzy dwomawejściami, przy częstym korzystaniu z nich.Można użyć rozwijaną listę do przełączania na dowolne źródło wejścia.

Strona: 13

Zarządzanie wieloma wejściami wideo |     13Aby użyć funkcję podziału ekranu, kliknij PIP / PBP, aby wybrać rozmiar okna dopodziału, a następnie naciśnij przycisk zapisz, aby użyć funkcję PIP / PBP.Aby użyć funkcję KVM, kliknij KVM, wprowadź liczbę komputerów PC do połączenia inaciśnij NEXT (DALEJ).

Strona: 14

14     | Zarządzanie wieloma wejściami wideoW PC1-PC3, wybierz port wejścia wideo do połączenia z portem i wybierz port USBprzesyłania danych do połączenia z portem, a następnie naciśnij NEXT (DALEJ).

Strona: 15

Zarządzanie wieloma wejściami wideo |     15W tym interfejsie można także używać funkcję PIP / PBP.Następnie kliknij Finish (Zakończ), aby dokończyć swoje opcje.UWAGA: DDM komunikuje się z Wyświetlacz nawet wtedy, gdy monitorwyświetla wideo z innego komputera. DDM można zainstalować na częstoużywanym komputerze i sterować z niego przełączaniem wejścia. Możnatakże zainstalować DDM w innych komputerach podłączonych do tegokomputera.

Strona: 16

16     | Przywracanie pozycji aplikacjiPrzywracanie pozycji aplikacjiDDM może pomóc w przywróceniu okien aplikacji do ich pozycji, podczas ponownegopodłączania swojego komputera do monitora(ów). Można uzyskać szybki dostęp do tejfunkcji, poprzez kliknięcie prawym przyciskiem ikony DDM w zasobniku powiadamiania.Po wybraniu “Automatyczne przywracanie układu okna”, pozycje okien aplikacjisą śledzone i zapamiętywane przez DDM. DDM automatycznie umieszcza oknaaplikacji w ich oryginalnych pozycjach, podczas ponownego podłączania komputera domonitora(ów).

Strona: 17

Przywracanie pozycji aplikacji |     17Aby najpierw przejść z powrotem do ulubionego układu, wybierz “Save current windowlayout (Zapisz bieżący układ okna)”, a następnie “Restore saved window layout(Przywróć zapisany układ okna)”.Można używać różne modele monitorów lub rozdzielczości i stosować do nich różneukłady okien. DDM może rozpoznać ponownie podłączany monitor i odpowiednioprzywrócić pozycje aplikacji.Jeśli wymagana jest wymiana monitora w konfiguracji macierzy monitorów, układ oknamożna zapisać przed wymianą i przywrócić układ po zainstalowaniu nowego monitora.UWAGA: Aby korzystać z tej funkcji, aplikacje należy utrzymaćuruchomione. DDM nie uruchamia aplikacji.

Strona: 18

18     | Stosowanie funkcji oszczędzania energiiStosowanie funkcji oszczędzania energiiW obsługiwanych modelach Dell, dostępna jest zakładka Opcje dostarczająca opcjeoszczędzania energii PowerNap. Po uaktywnieniu funkcji oszczędzania energii, możnawybrać minimalny poziom ustawienia jasności monitora lub ustawić tryb uśpienia.

Strona: 19

Inne przyciski skrótu |     19Inne przyciski skrótuMożna zdefiniować przyciski skrótu dla szybkiego dostępu do następujących funkcjiDDM:• Przycisk skrótu do programu: do szybkiego otwierania okna dialogowego Szyb-kie ustawienia.• Przycisk skrótu MRU funkcji Easy Arrange: do szybkiego zastosowania 5ostatnio używanych układów okien.• Przycisk skrótu okna aplikacji: do uruchamiania menu szybkiej konfiguracji dlaopcji w Tryb automatyczny i funkcja Easy Arrange.• Przycisk skrótu pozycji PIP: do szybkiego zastosowania dodatkowej pozycjiokna PIP spośród Górna-Lewa, Górna-Prawa, Dolna-Prawa lub Dolna-Lewa.Ctrl + Alt + NCtrl + Shift + EndCtrl + Alt + Num 3

Strona: 20

20     | Przypisywanie DDM do aktywnego okna (wyłącznie Windows 10)(wyłącznie Windows 10)Ikonę DDM można przypisać do aktywnego okna na którym pracuje użytkownik. Kliknijikonę w celu uzyskania łatwego dostępu do podanych poniżej funkcji.PrzypisywanieDDM doaktywnegookna(wyłącznieWindows 10)Zmiana ustawieńwstępnych lubprzerzucenie doinnych partycji• Ikona DDM została przypisana do aktywnego okna,a użytkownik może łatwo przełączyć pozycję okna,zmienić tryb wstępnych ustawień kolorów iautomatycznie powiązać tryb ustawień wstępnych.Wyzwalaczprzyciskuuruchomienia• Naciśnięcie na uruchomionym oknie Ctrl+Shift+Instakże uruchamia powiązane menu DDM.Przenieś oknopomiędzykomórkamifunkcji Easy• Wyślij okno aplikacji do poprzedniej/następnejkomórki funkcji Easy Arrange.monitorami• Wyślij okno aplikacji do poprzedniego/następnegomonitora.

Strona: 21

Rozwiązywanie problemów |     21Rozwiązywanie problemówJeśli DDM nie działa z Wyświetlacz, w zasobniku powiadamiania zostanie pokazanaikona DDM, jak poniżej.Po kliknięciu ikony, DDM pokaże bardziej szczegółowy komunikat błędu.Należy pamiętać, że DDM działa wyłącznie z monitorami marki Dell. Jeśli używane sąmonitory innych producentów, DDM ich nie obsługuje.Jeśli DDM nie wykrywa i/lub nie komunikuje się z obsługiwanym Wyświetlacz Dell, wcelu rozwiązania problemu należy wykonać podane poniżej działania:1. Należy się upewnić, że kabel wideo jest prawidłowo podłączony do monitora ikomputera; szczególnie pewnie zamocowane na swoich pozycjach powinny byćzłącza.2. Należy sprawdzić OSD monitora, aby się upewnić, że włączona jest funkcjaDDC/CI.3. Upewnij się, że posiadasz prawidłowy i najnowszy sterownik grafiki odproducenta grafiki (Intel, AMD, NVidia, itp. ). Sterownik grafiki jest częstoprzyczyną awarii DDM.4. Odłącz wszelkie stacje dokujące lub przedłużacze albo konwertery pomiędzyWyświetlacz i portem grafiki. Niektóre tanie przedłużacze, huby lub konwertery,mogą nie obsługiwać prawidłowo DDC/CI i spowodować awarię DDM.Zaktualizuj sterownik takiego urządzenia, jeśli dostępna jest najnowsza wersja.5. Uruchom ponownie komputer.

Strona: 22

22     | Rozwiązywanie problemówDDM może nie działać z następującymi monitorami:• Modele monitora Dell produkowane przed rokiem 2013 orazmonitory Dell serii D. Dalsze informacje można uzyskać pod adresemhttps://www. dell. com/support/monitors.• Monitory do gier wykorzystujące technologię G-sync opartą na Nvidia• Wirtualne i bezprzewodowe wyświetlacze nie obsługują DDC/CI• Dla niektórych wczesnych modeli monitorów DP 1. 2, może być koniecznewyłączenie MST/DP 1. 2 z użyciem menu OSD monitoraJeśli komputer użytkownika jest połączony z Internetem, pojawi się polecenieaktualizacji do nowszej wersji DDM, jeśli jest dostępna. Zaleca się pobranie i instalacjęnajnowszej aplikacji DDM.Można także sprawdzić dostępność nowej wersji, klikając prawym przyciskiem ikonęDDM.

Szukasz produktu?

Szukaj informacji na temat 700 Dell produktów

W tej kategorii znajdziesz wszystkie instrukcje obsługi Dell Laptopy. Jeśli twój Laptopy nie jest wyszczególniony, użyj pola wyszukiwania na górze strony. Może być tak, że twój Laptopy jest skategoryzowany w innej kategorii.

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Laptopy Dell

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Laptopy Dell.
Mamy 2, 028 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 1, 212 produktów Dell w kategorii Laptopy.

  • 1
  • 23456789acdefgilmnpstvwxz

Instrukcja instalacji i obsługi Dell U2722de

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i obsługi Dell U2722de

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i obsługi Dell U2722de