Instrukcja montażu, uruchomienia, obsługi i konserwacji Ge S2100g7ww

Instrukcja montażu, uruchomienia, obsługi i konserwacji Ge S2100g7ww to źródło informacji dotyczącego montażu, uruchomienia, obsługi i konserwacji pralki firmy GE. Instrukcja zawiera informacje o wymiarach i wadze urządzenia, jego podłączeniu i instalacji, podłączaniu do sieci elektrycznej, przygotowaniu do pracy, ustawianiu i programowaniu pracy, użytkowaniu, czyszczeniu i konserwacji, przeglądach i konserwacji serwisowej, diagnostyce i naprawie. Instrukcja może być używana jako przewodnik dla instalatorów i użytkowników pralki GE S2100g7ww, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, uruchomienia, obsługi i konserwacji Ge S2100g7ww

Przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje i przyjrzyj się sprzętowi, aby zapoznać sięz nim, zanim spróbujesz go zainstalować, eksploatować, serwisować czy konserwować.Następujące komunikaty bezpieczeństwa mogą występować w całej instrukcji lub na sprzęcie,aby ostrzec o potencjalnych ryzykach lub zwrócić uwagę na informacje, które wyjaśniająlub ułatwiają procedurę.

To jest symbol alertu bezpieczeństwa. Służy do ostrzeżenia przed potencjalnym ryzykiemobrażeń ciała. Należy przestrzegać wszystkich komunikatów bezpieczeństwa z tym symbolem,aby uniknąć potencjalnych obrażeń ciała lub śmierci.

Dodanie tego symbolu do komunikatów bezpieczeństwa „Niebezpieczeństwo” lub „Ostrzeżenie”wskazuje na obecność zagrożenia elektrycznego, które może wywołać obrażenie ciaław przypadku niestosowania się do instrukcji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje na niezwykle niebezpieczną sytuację, która w najgorszym przypadku doprowadzi do śmierci lub poważnego obrażenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE wskazuje na niezwykle niebezpieczną sytuację, która w najgorszym przypadku może doprowadzić do śmierci lub poważnego obrażenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmierciąbądź uszkodzeniem sprzętu.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA wskazuje na niezwykle niebezpieczną sytuację, która w najgorszym przypadku może doprowadzić do średniego lub niewielkiego obrażenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniemsprzętu.

PRZESTROGA

NOTYFIKACJA służy do określenia zachowań, niegrożących obrażeniem ciała. Symbol alertu bezpieczeństwanie powinien być używany z tym rodzajem komunikatu bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Uwaga

Sprzęt elektryczny powinien być instalowany, obsługiwany, serwisowany i konserwowanywyłącznie przez wykwalifikowany personel. Firma Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialnościza konsekwencje, wynikające z nieprawidłowego korzystania z niniejszej instrukcjilub z niestosowania się do zawartych w niej zaleceń.

Wykwalifikowany personel to osoba, która posiada umiejętności i wiedzę na temat budowy,instalacji, obsługi urządzeń elektrycznych i wzięła udział w szkoleniu z zasad bezpieczeństwa,aby być w stanie rozpoznawać zagrożenia i unikać ich.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

NOTYFIKACJA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Przed rozpoczęciem montażu produktu lub pracy na nim przeczytaj wszystkie instrukcjew podręczniku montażu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego

Nie montuj produktu przed zakończeniem prac budowlanych i posprzątaniem pomieszczeniaprzeznaczonego do montażu.

Niniejszy produkt musi zostać zamontowany zgodnie z danymi technicznymi i wymogamizdefiniowanymi przez firmę Schneider Electric. Dotyczy to w szczególności zewnętrznychi wewnętrznych systemów bezpieczeństwa (wyłączników zasilania od strony sieci, bezpiecznikówbaterii, okablowania itd. ) oraz wymogów dotyczących ochrony środowiska. Firma SchneiderElectric nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli powyższe wymogi nie są spełnione.

System UPS należy zamontować zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Zamontujzasilacz UPS zgodnie z:

 • normą IEC 60364 (zawierającą 60364–4–41 — ochronę przeciwporażeniową, 60364–4–42 —ochronę przed skutkami oddziaływania cieplnego i 60364–4–43 — ochronę przed prądemprzetężeniowym) lub
 • normą NEC NFPA 70 lub
 • Kanadyjskim Kodeksem Elektrycznym (C22. 1, Część 1)

w zależności od tego, która norma obowiązuje w twoim kraju.

 • Zamontuj produkt w zamkniętym pomieszczeniu z regulowaną temperaturą, wolnym od zanieczyszczeńi nadmiernej wilgoci.
 • Zamontuj produkt na powierzchni ognioodpornej, wypoziomowanej i twardej (np. betonowej),która jest w stanie utrzymać wagę systemu.

Produkt nie jest przeznaczony do zastosowania w nietypowym środowisku eksploatacjii dlatego nie należy go montować w miejscach, w których występują:

 • Szkodliwe opary
 • wybuchowe mieszanki pyłów lub gazów, żrące gazy bądź ciepło dochodzące z innych źródełprzez przewodnictwo lub promieniowanie;
 • wysoka wilgotność, ścierny pył, para
 • zagrzybienie, owady, robactwo;
 • wysoko zasolone powietrze lub zanieczyszczone substancje chłodzące;
 • stopień zanieczyszczenia wyższy niż 2 zgodnie z normą IEC 60664-1;
 • narażenie na nienaturalne wibracje, wstrząsy i przewrócenie;
 • narażenie na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, źródeł ciepła lub silnegopola elektromagnetycznego.

Nie wierć ani nie wycinaj otworów na kable lub przewody kablowe w zainstalowanychpłytach montażowych i nie wierć ani nie wycinaj otworów w pobliżu zasilacza UPS.

RYZYKO WYSTĄPIENIA ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Nie dokonuj w produkcie zmian mechanicznych (obejmujących usunięcie części szafy lubwiercenie/wycinanie dziur), które nie zostały opisane w podręczniku montażu.

OSTRZEŻENIE

zagrożenie przegrzaniem

Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół produktu i nie zakrywać otworów wentylacyjnychz góry, dołu, boku lub przodu, gdy pracuje.

Bezpieczeństwo elektryczne

 • Sprzęt elektryczny powinien być instalowany, obsługiwany, serwisowany i konserwowanywyłącznie przez wykwalifikowany personel.
 • Zakładaj odzież ochronną i stosuj się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracyz prądem.
 • Odłącz wszystkie źródła prądu od systemu UPS, zanim rozpoczniesz pracę na zewnątrzi wewnątrz sprzętu.
 • Przed rozpoczęciem pracy należy odizolować zasilacz UPS i sprawdzić niebezpiecznenapięcie na wszystkich zaciskach, w tym na uziemieniu ochronnym.
 • System UPS posiada wewnętrzne źródło energii. Niebezpieczne napięcie może przepływaćprzez urządzenie nawet po odłączeniu go od sieci elektrycznej. Przed rozpoczęcieminstalacji lub serwisowania systemu UPS należy dopilnować, aby jednostki zostały całkowiciewyłączone i odłączone od zasilania sieciowego oraz baterii. Przed otwarciem systemuUPS należy odczekać pięć minut, aby umożliwić rozładowanie kondensatorów.
 • System UPS musi być prawidłowo uziemiony. Ze względu na wysoką wartość prądu upływowegoprzewód uziemiający należy podłączyć w pierwszej kolejności.
 • Prąd zwrotny związany z dystrybucją

  Rozdzielnica umożliwiająca odłączenie zasilania musi być odpowiednia do celów rozłączania.Przed rozpoczęciem pracy na sieci zasilającej należy zablokować MBB w pozycji otwartejprzy użyciu wbudowanej funkcji blokady.

  Podczas montażu równoległego panelu obejścia serwisowego etykiety ostrzegawcze musząbyć umieszczone po stronie obciążenia wszystkich urządzeń rozłączających od stronysieci. Etykiety muszą być dostarczone przez użytkownika i zawierać następujący tekst(lub jego przetłumaczoną wersję):

  Easy UPS 3M

  Easy UPS 3L

Centrum wiedzy o bezpieczeństwie pracy

" media="(min-width: 768px)"/>Wybór ochronników słuchu 3M

Wybór ochronników słuchu

Jeśli ochronniki słuchu są niewygodne, trudne w użyciu lub zbytnio przeszkadzają pracownikom w słyszeniu, to procent czasu, przez jaki pracownicy noszą te urządzenia, zwany czasem stosowania, może być niski. Nawet najlepsze ochronniki słuchu będą rzadko używane, jeśli są niewygodne oraz nie pasują do wykonywanej pracy, noszonej odzieży i innych stosowanych środków ochrony osobistej. Pracownicy nie tylko muszą być chronieni przed niebezpiecznymi głośnymi dźwiękami, ale często muszą być w stanie słyszeć i komunikować się z innymi osobami.

1. Najpierw pomyśl o wygodzie

 • Ciśnienie

  Ciśnienie, które odczuwasz podczas noszenia zatyczek do uszu różni się w zależności od materiału i rozmiaru wkładki w stosunku do wielkości kanału słuchowego. W przypadku nauszników ciśnienie w opasce które mocno trzyma miseczki uszne, ma zasadnicze znaczenie dla dobrego tłumienia. Pracownicy mogą potrzebować nosić jeden lub więcej modeli przez dłuższy czas, przed podjęciem decyzji, jakiego rodzaju ochronnika słuchu należy wybrać.

 • Rozmiar

  Zaopatrz się w kilka rozmiarów zatyczek do uszu, aby ułatwić użytkownikowi znalezienie rozmiaru, który dopasuje się wystarczająco mocno, tak aby był wygodny i ochraniał słuch. Oprócz zalet związanych z komfortem, ważne jest posiadanie wielu rozmiarów, aby pracownicy mogli łatwo uzyskać skuteczne uszczelnienie. Dla osób z małymi uszami mała wkładka do uszu może być łatwiej wkładana do przewodu słuchowego po jej rozwinięciu.Miękkość

  Miękkość zatyczki do ucha w kanale słuchowym może stać się ważnym czynnikiem, kiedy zatyczki do uszu są ponownie wkładane, lub nowa para zatyczek jest wkładana do uch kilka razy dziennie. zatyczki do uszu 3M™ E-A-Rsoft™ wykonane są z pianki poliuretanowej, która jest bardziej miękka w dotyku niż inne rodzaje pianek.Waga

  Waga może również stanowić kryterium doboru nauszników. Może istnieć wygodny kompromis w doborze osłony z wyższymi wartościami redukcji szumów, ponieważ nauszniki o wyższym poziomie tłumienia często mają większe, nieco cięższe nakładki na uszy. Wybranie lżejszego nausznika może nie tylko ułatwić słyszenie ważnych dźwięków, ale może również wydawać się wygodniejsze, umożliwiając pracownikom pozostawianie ich na uszach przez cały czas, gdy są narażeni na hałas. Wkładki przeciwhałasowe na pałąku są również lżejszą alternatywą dla nauszników.Temperatura

  W gorącym, wilgotnym środowisku nauszniki mogą nie być wygodne do noszenia przez dłuższy, natomiast nauszniki mogą być preferowane przez pracowników w zimnych, wietrznych warunkach. Dostępne są także lekkie alternatywy, takie jak wkładki przeciwhałasowe na pałąku i zmywalne wkładki wielokrotnego użytku, które pomagają poprawić komfort i zachować dobrą higienę.
  3M™ E-A-R™ Classic™ earplugs, są wykonane z pianki PVC, która nie pochłania wilgoci.

2. Weź pod uwagę łatwość użytkowania

Higiena

Gdy ręce są brudne lub pracownicy noszą rękawiczki, wkładki wielokrotnego użytku i wkładki naciśnij i dopasuj, z wygodnymi trzonkami lub uchwytami, pomagają utrzymać końcówki zatyczek do uszu w czystości podczas ich użytkowania. Ponieważ te zatyczki do uszu nie muszą być rozwijane przed włożeniem, końcówki wkładek są mniej podatne na zabrudzenie.Częste wkładanie i ponowne użycie

Pracownicy, którzy muszą zakładać ochronników słuchu w pośpiechu, lub Ci którzy zdejmują i zakładają je wiele razy w ciągu dnia, mogą docenić wkładki przeciwhałasowe do uszu typu Push-To-Fit (naciśnij i dopasuj) które są „gotowe do noszenia”, oraz szybkie i łatwe do założenia.

Nauszniki montowane na kasku i unikalny system sterowania przewodami firmy 3M, który pozwala pracownikom na wygodne podłączanie zatyczek do ich okularów ochronnych, może również ułatwić przestrzeganie zasad ochrony słuchu, szczególnie w przypadku osób, które wielokrotnie wyciągają i ponownie wkładają ochronnik słuchu, lub podczas pracy w miejscu, które ma obowiązkowy wymóg noszenia twardych czapek.

Przechowywanie

Kiedy ochrona słuchu jest potrzebna tylko okazjonalnie, należy zaoferować zatyczki do uszu z pojemnikiem do przechowywania, aby ułatwić czyszczenie zatyczek do uszu pomiędzy użyciami. Zatyczki wielokrotnego użytku są również opcją, aby upewnić się, że ochronnik słuchu są dostępne zawsze i wszędzie tam, gdzie są potrzebne.Zgodność

Pracownicy, którzy noszą środki ochrony słuchu, mogą również potrzebować innych rodzajów ochrony, takich jak ochrona dróg oddechowych, oczu, twarzy i głowy. Zaplanuj, jak te różne rodzaje odzieży ochronnej będą współpracować i oceń wybór tak, aby mieć pewność, że wymagana efektywność jednego rodzaju odzieży ochronnej nie zostanie naruszona przez użycie innego. Adaptery umożliwiające przymocowanie nauszników do twardych czapek i osłon twarzy mogą w wielu przypadkach zminimalizować ten problem. Gdy adaptery nie są dostępne lub nie są praktyczne, nauszniki z opaską na szyję stanowią wygodną alternatywę wraz z wkładkami przeciwhałasowymi na pałąku. Należy pamiętać, że ingerencja w standardowe nauszniki zakładane na głowę, np. przez okulary ochronne, nakrycia głowy (np. czapkę bejsbolową, chustkę), lub innych przedmiotów może spowodować utratę tłumienia o kilka dB - dlatego też należy rozważyć, czy jako alternatywa lub dodatek do nauszników nie powinno się używać zatyczek do uszu.

Zasadnicze znaczenie ma również kompatybilność ze środowiskiem pracy. W brudnych, zakurzonych miejscach pracy preferowane mogą być nadające się do prania zatyczki do uszu wielokrotnego użytku.

3. Uwzględnij potrzeby komunikacyjneMożesz dobrze słyszeć mimo noszenia środków ochrony słuchu

Niektórzy pracownicy mogą martwić się, że nie będą w stanie nic usłyszeć, kiedy będą mieli ochronnik słuchu. Chociaż prawdą jest, że osoby noszące ochronnik słuchu nie usłyszą tak dużo, jak usłyszałyby bez nich, lecz w większości przypadków osoby z normalnym słuchem będą w stanie słyszeć wystarczająco dobrze nawet z ochronnikami słuchu, jeśli:

 • wybrane ochronniki słuchu mają odpowiednią redukcję szumów (niezbyt dużo i nie za mało), oraz
 • Zakładane są zgodnie z instrukcją

W bardzo hałaśliwych sytuacjach ochronniki słuchu mogą pozwolić ci słyszeć wyraźniej, podobnie jak okulary przeciwsłoneczne pomagają lepiej widzieć w jasny słoneczny dzień.

Bez środków ochrony słuchu trudno się komunikować w głośnym otoczeniu

Kiedy hałas w miejscu pracy osiąga 85 dB (A) lub więcej, musimy krzyczeć do siebie nawzajem, aby się komunikować. Bez ochrony słuchu, twoje uszy nie mogą łatwo przetwarzać krzyków i szumu, a zdolność do precyzyjnego słyszenia rozmów jest mniejsza. Twoje uszy są dosłownie przeciążone dźwiękiem. Co więcej, możesz doświadczyć przejściowego ubytku słuchu, co stanowi większy problem.

To jak chodzenie na plażę bez okularów przeciwsłonecznych. Twoje oczy są przeładowane światłem, przez co trudno jest wyraźnie widzieć.

Dzięki noszeniu środków ochrony słuchu komunikacja jest często łatwiejsza

Kiedy nosisz ochronę słuchu, bardzo głośne dźwięki zostają zredukowane do bardziej przyjaznego poziomu. Na tym poziomie Twoje uszy są w stanie przetwarzać hałas, rozmowy i ważne dźwięki ostrzegawcze bardziej normalnie i przy mniejszych zniekształceniach.

 • Zbyt mocne tłumienie może pogorszyć jakość komunikacji

  Jednak noszenie ochronników o wysokim tłumieniu w sytuacjach o niskim poziomie hałasu (poniżej 80 dBA) może skutkować nadopiekuńczością i niepożądaną redukcją zdolności słyszenia i komunikowania się.

  Jest to podobne do noszenia ciemnych okularów po zachodzie słońca lub w pochmurny dzień. Kiedy światło jest na znacznie niższym poziomie, dodanie okularów przeciwsłonecznych powoduje nadopiekuńczość i może utrudnić widoczność.

  Z ochroną słuchu sprowadza się do równoważenia osłabienia i świadomości sytuacyjnej - umiejętności słyszenia, co dzieje się w miejscu pracy. Ochronniki słuchu zależne od poziomu hałasu mogą pomóc pracownikom, którzy zgłaszają trudności w wykryciu ważnych dźwięków i komunikowaniu się podczas noszenia ochronników słuchu. Dla tych, którzy potrzebują komunikować się przez radio lub telefon, ochronniki słuchu, które łączą się z zewnętrznymi radiotelefonami, z wbudowanymi radioodtwarzaczami i urządzeniami, które łączą się z urządzeniami bezprzewodowymi, umożliwiają połączenie i ochronę w tym samym czasie.


  Rodzaje środków ochrony słuchuW uchuPracownicy z ubytkiem słuchu

  W niektórych przypadkach ochronniki słuchu zależne od poziomu hałasu mogą pomóc pracownikom cierpiącym na ubytek słuchu lepiej orientować się w sytuacji dokoła i bezpiecznie pracować w hałaśliwym miejscu.

  Oto wybrane materiały, z których można dowiedzieć się więcej o opcjach ochrony dla pracowników z ubytkiem słuchu:

 • Morata T. C., Themann C. L., Randolph R. F., Verbsky B. L., Byrne D. C. i Reeves E. R. 2005. Praca w hałasie z ubytkiem słuchu: punkt widzenia pracowników, przełożonych i kierowników programów ochrony słuchu. Ear Hear, 26, 529-545.
 • Giguère, C. i Berger, E. H. (2016) Rozpoznawanie mowy w hałasie przy założonych ochronnikach słuchu: badanie obliczeniowe łącznego wpływu osłabienia słuchu i tłumienia przez ochronniki słuchu.
  • WRÓĆ DO KROKU 3 - DOBÓRPRZEJDŹ DALEJ: KROK 4 - WERYFIKACJA

   1 ZASADY PORUSZANIA SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 23

   2 Podział dróg na terenie zakładu drogi na terenie zakładu pracy drogi komunikacyjne i transportowe drogi dla pojazdów kołowych na obszarze poza budynkami drogi dla ruchu pieszych (przejścia) dojazdy pożarowe drogi ewakuacyjne drogi dla pojazdów kołowych w budynkach na obszarze poza budynkami ciągi komunikacyjne w budynkach Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 24

   3 Wymiary dróg Minimalne wymagania szerokości dróg w zakładzie pracy Minimalna szerokość drogi w cm na odcinkach prostych Przeznaczenie drogi dla bezsilnikowych środków transportowych dla silnikowych środków transportowych tylko dla ruchu pieszego z ładunkiem b = a + 30 jednak nie mniej niż Ruch jednokierunkowy tylko dla środków transportowych b = a + 60 jednak nie mniej niż 120 b = a + 60 jednak nie mniej niż 120 dla środków transportowych i ruchu pieszego b = a + 90 b = a tylko dla ruchu pieszego z ładunkiem b = 2a Ruch dwukierunkowy tylko dla środków transportowych dla środków transportowych i ruchu pieszego b = 2a + 90 b = 2a + 90 b = 2a b = 2a a szerokość człowieka z ładunkiem lub szerokość środka transportowego, b szerokość drogi transportowej w cm. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 25

   4 Wymiary dróg schemat do tabeli Minimalna szerokość drogi transportowej nie może być mniejsza niż 120 cm. a szerokość człowieka z ładunkiem lub szerokość środka transportowego b szerokość drogi transportowej w cm Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 26

   5 Znakowanie dróg Miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów, powinny być oznakowane skośnymi pasami - na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi. Drogi w budynkach powinny być wyraźnie wyznaczone za pomocą ciągłych pasów o dobrze widocznej barwie (z uwzględnieniem barwy podłoża) - najlepiej żółtej lub białej. Oznakowanie pasów ruchu i przejść płytkami ceramicznymi koloru czerwonego Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 27

   6 Pionowe znaki drogowe Przykłady znaków ostrzegawczych Przykłady znaków nakazu Przykłady znaków informacyjnych Przykłady znaków zakazu Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 28

   7 Poziome znaki drogowe i sygnały świetlne Znakowanie krawędzi (linia ciągła) i środka jezdni (linia przerywana) Znakowanie przejścia dla pieszych ( zebra) Przykłady sygnałów świetlnych Jeżeli oznakowanie nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób. Przykład odgrodzenia i oznakowania miejsca niebezpiecznego przy ciągu komunikacyjnym Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 29

   8 Wymogi dla dróg i placów manewrowych dla środków transportowych Nawierzchnie dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych i przejść powinny: być równe, twarde lub utwardzone, posiadać odpowiednią nośność, mieć dobrą przyczepność, nie wytwarzać kurzu przy ruchu pojazdów. Powinno być zapewnione odprowadzenie wód opadowych. Pochylenie podłużne drogi transportowej nie powinno przekraczać 5%. Drogi transportowe w budynkach powinny być wyznaczone za pomocą ciągłych pasów, dobrze widocznych o barwie najlepiej żółtej lub białej, z uwzględnieniem barwy podłoża. Drogi powinny być dobrze oświetlone. Miejsca niebezpieczne na drogach powinny być oznakowane barwami bezpieczeństwa. Otwory i zagłębienia powinny być zamknięte odpowiednimi pokrywami lub właściwie ogrodzone i oznakowane. Na drogach transportowych i w magazynach nie powinny występować progi ani stopnie. Na skrzyżowaniach dróg powinna być zapewniona dobra widoczność. Pasy ruchu pieszego i pojazdów w obrębie placu manewrowego powinny być tak oznakowane, aby można je było odróżnić nawet w nocy. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 30

   9 Wymogi dla dróg do ruchu pieszego Pracodawca powinien zapewnić, aby drogi dla pieszych (przejścia) spełniały następujące wymogi: w pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być: stabilne i równe, nieśliskie, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, łatwe do utrzymania w czystości. w pomieszczeniach, w których mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe palnych par, pyłów lub gazów z powietrzem, powierzchnie podłóg powinny być wykonane z materiału niepowodującego iskrzenia mechanicznego lub wyładowań elektrostatycznych. w miejscach na drogach, gdzie możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych powinny być ustawione barierki lub zastosowane inne skuteczne środki ochronne. W pomieszczeniach, w których podłoga wykonana jest z materiału będącego dobrym przewodnikiem ciepła lub jeżeli przy wykonywaniu pracy występuje jej zamoczenie, w przejściach oraz w miejscach do stania i siedzenia powinny znajdować się podesty izolujące od zimna lub wilgoci albo powinny być stosowane inne środki izolujące. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 31

   10 Zasady poruszania się środków transportowych Pracodawca ma obowiązek zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym. Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pochylnie wyrównujące różnice poziomów, po których realizowany jest ruch środków transportowych, powinny spełniać następujące warunki: być zbudowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, ich nawierzchnie nie powinny być śliskie, a w miejscach, w których może występować zaleganie pyłów, powinny być ażurowe, nachylenie pochylni nie powinno być większe niż 8%. Przy korzystaniu z wind towarowych kierowca środka transportowego powinien przestrzegać dopuszczalnego limitu ładowania pojazdu, aby całkowita masa ładunku łącznie z masą pojazdu nie przekraczała nośności dźwigu towarowego. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 32

   11 Wymogi dla bram i wrót W przypadku niesprawności drzwi wjazdowych lub drzwi między pomieszczeniami osoba, która to zauważyła, musi natychmiast powiadomić przełożonego. Jeżeli drzwi wjazdowe lub drzwi między pomieszczeniami są rozsuwane, muszą być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich wypadnięciu z prowadnic. Drzwi i bramy otwierające się do góry muszą być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich przypadkowemu opadaniu. Wrota bram powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich przypadkowemu zamknięciu. Używanie zabezpieczeń to obowiązek głównie osoby otwierającej drzwi. Wahadłowe drzwi i bramy muszą być przezroczyste lub posiadać przezroczyste panele. Przezroczyste drzwi i bramy powinny być wykonane z materiału odpornego na rozbicie lub ze szkła hartowanego oraz odpowiednio oznakowane w widocznym miejscu. Drzwi i bramy otwierane i zamykane mechanicznie powinny mieć zamontowane łatwo rozpoznawalne i łatwo dostępne z obu stron urządzenie do ich zatrzymywania, a także być przystosowane do ręcznego otwierania. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 33

   12 Przemieszczanie się pieszych po drogach poziomych Przemieszczanie się pieszych na terenie zakładu pracy związane jest z: ruchem pieszych na początku i na końcu zmiany, przemieszczaniem się między stanowiskami pracy bez ładunków, ruchem pieszych transportujących ładunki ręcznie, ruchem pieszych transportujących ładunki z użyciem wózków ręcznych lub innych ręcznych środków transportowych, dojściem do przestrzeni technicznych maszyn, urządzeń i instalacji. W organizacji ruchu pieszych na terenie zakładu wskazane jest, aby: ograniczyć do minimum ruch pieszych na zewnątrz budynków tam, gdzie występuje nasilenie ruchu pojazdów, drogi, po których muszą przemieszczać się piesi, na zewnątrz i wewnątrz budynków były jak najkrótsze, drogi były odpowiednio i czytelnie oznakowane, a sygnalizacja była sprawna, ograniczyć ilość dróg z różnicami poziomów, aby zapobiec upadkom. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 34

   13 Przemieszczanie się pieszych między kondygnacjami Do przemieszczania się pracowników między kondygnacjami służą schody i pochylnie drabiny przenośne i stałe dźwigi osobowe i urządzenia do podnoszenia Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 35

   14 Schody Nawierzchnia stopni powinna mieć właściwości przeciwpoślizgowe. Krawędzie stopni powinny być równe, a jeżeli są zabezpieczone kątownikami, muszą być one trwale zespolone ze stopniami. Poręcz na całej długości biegu schodów nie powinna mieć przerw. Pracownicy przemieszczając się po schodach, powinni trzymać się poręczy. W czasie chodzenia po schodach należy stawiać całą stopę na powierzchni stopnia i nie wolno biegać. Przykład zabezpieczenia schodów Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 36

   15 Pochylnie Przykład kładki łączącej samochód z rampą ułatwiającej wjazd wózkiem z ładunkiem na skrzynię ładunkową pojazdu W czasie przemieszczania wózków z ładunkiem po pochylni istnieje konieczność zachowania szczególnej ostrożności. W przypadku znacznej długości pochylni pracownicy powinni mieć możliwość zahamowania wózka. Jeśli ładunki przemieszczane są po pochyłych kładkach łączących środek transportowy z rampą, należy uzyskać informację o nośności kładki. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 37

   16 Dźwigi osobowe i urządzenia do podnoszenia Pracownicy mogą być podnoszeni tylko za pomocą przeznaczonych do tego celu maszyn i ich wyposażenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach maszyny, które nie zostały skonstruowane do podnoszenia pracowników, mogą być używane do tego celu, jeżeli pracodawca ustali szczegółowe warunki obsługi i nadzoru nad pracą tych maszyn, tak aby zostało zapewnione bezpieczeństwo pracowników. Nie wolno przekraczać dopuszczalnej ładowności windy. Zabezpieczenia windy nie powinny pozwolić na jej ruszenie z miejsca w przypadku przekroczenia ładowności. Konieczne jest sprawdzenie obecności kabiny po otwarciu drzwi podjeżdżającej windy. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 38

   17 Drabiny przenośne I Przed użyciem sprawdź drabinę, czy jest sprawna Nie wchodź na drabinę i nie schodź z niej tyłem Wchodząc lub schodząc z drabiny, trzymaj się szczebli, a nie poręczy Zabrania się wchodzenia na drabinę więcej niż jednej osobie jednocześnie (rysunki: CIOP) Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 39

   18 Drabiny przenośne II Ustaw drabinę na stabilnym i nieśliskim podłożu Nie ustawiaj drabiny na niestabilnym podłożu w celu jej podwyższenia Ustawiając drabinę, rozstaw ją tak, aby zabezpieczenie przed rozsunięciem było całkowicie napięte Przed wejściem na drabinę wyczyść podeszwy butów z błota lub smaru (rysunki: CIOP) Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 40

   19 Drabiny przenośne III Przed wejściem na drabinę zamknij drzwi na klucz Nie wchodź na drabinę, jeżeli nie zabezpieczyłeś drzwi za nią przed możliwością ich otwarcia Nie wchodź na drabinę z ciężarem większym niż 10 kg Nie ustawiaj drabiny w bezpośrednim sąsiedztwie energetycznej linii napowietrznej (rysunki: CIOP) Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 41

   20 Drabiny przenośne IV Nie opieraj drabiny o niestabilne przedmioty Nie używaj drabiny rozstawnej jako przystawnej Nie wychylaj się poza obrys drabiny i nie opieraj się nogami o drabinę i inny przedmiot Elementy drabin wysuwanych powinny zachodzić na siebie (rysunki: CIOP) Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 42

   21 Drabiny przenośne V Używając drabiny rozsuwanej, sprawdź zabezpieczenie blokad elementów drabiny Drabinę przystawną ustawiaj pod kątem 65 o 75 o, tak aby wystawała min. 0, 75 m ponad powierzchnię, na którą wchodzisz Drabinę o długości ponad 4 m powinny przenosić co najmniej 2 osoby W trakcie pracy na wysokości zabrania się: Zrzucania narzędzi i sprzętu. Podrzucania narzędzi i sprzętu do góry. W trakcie wciągania lub opuszczania ciężarów - przytwierdzania linki transportowej do ręki lub ciała albo przywiązywania jej do szelek bezpieczeństwa. Na stanowiskach roboczych położonych na wysokości - pozostawiania po zakończeniu pracy jakichkolwiek materiałów, narzędzi oraz sprzętu pomocniczego. (rysunki: CIOP) Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 43

   22 Wymogi dla dróg ewakuacyjnych i dojazdów pożarowych Na terenie zakładu muszą być zapewnione drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy. Drogi ewakuacyjne muszą umożliwiać szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń. Drogi ewakuacyjne oraz prowadzące do nich dojścia nie mogą być zastawiane. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 44

   23 Oświetlenie dróg na zewnątrz i wewnątrz budynków Wszystkie miejsca na terenie zakładu pracy, w których mogą przebywać pracownicy, muszą być oświetlone światłem elektrycznym w porze nocnej. Jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające, powinno być uzupełnione oświetleniem elektrycznym. Pracownicy powinni zgłaszać przełożonym fakt niesprawnego oświetlenia w zakładzie we wszystkich ciągach komunikacyjnych, a szczególnie na klatkach schodowych i wąskich przejściach. Pomieszczenia i miejsca pracy, w których w razie awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, muszą być oświetlone za pomocą oświetlenia awaryjnego o odpowiednim natężeniu. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 45

   24 Dojścia i przejścia Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście. Wysokość dojścia na całej długości nie powinna być w świetle mniejsza niż 2 m. W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych wysokość dojścia może być zmniejszona do 1, 8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z PN. W przestrzeniach technicznych lub w dojściach mogą występować elementy ruchome i inne części maszyn, stwarzające zagrożenie w razie zetknięcia się z nimi. Powinny one być do wysokości co najmniej 2, 5 m od poziomu podłogi (podestu) stanowiska pracy osłonięte lub zaopatrzone w inne skuteczne urządzenia ochronne. Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 0, 75 m, natomiast jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, ich szerokość powinna wynosić co najmniej 1 m. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 46

   25 Pomieszczenia warsztatowe z kanałami i podnośnikami W czasie przemieszczania się między stanowiskami pracy w pomieszczeniach warsztatowych wyposażonych w kanały lub podnośniki istnieje potrzeba zachowania szczególnej ostrożności w celu uniknięcia wypadku. Kanał naprawczy niezabezpieczony przed możliwością wpadnięcia W pomieszczeniach warsztatowych występują zagrożenia związane z: możliwością upadku w wyniku potknięcia się o narzędzia, części i podzespoły mogące znajdować się na posadzce w pobliżu kanału warsztatowego, możliwością wpadnięcia do niezabezpieczonych fragmentów kanału naprawczego, możliwością poślizgnięcia się i upadku ze schodów do kanału, możliwością uderzenia lub przygniecenia przez elementy podnośników. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 47

   26 Pomieszczenia i obszary wykonywania pracy z urządzeniami dźwignicowymi Występujące w zakładzie pracy miejsca, gdzie stosowane są urządzenia dźwignicowe (dźwigniki, dźwigi, wyciągi, dźwignice linowo-torowe i żurawie), są miejscami ze szczególnie dużym zagrożeniem wypadkowym. Pracownicy nieobsługujący dźwignic i urządzeń dźwignicowych nie mogą przebywać w strefach pracy tych urządzeń, bez uzgodnienia tego z osobami kierującymi pracami w danym obszarze. W przypadku konieczności wejścia w strefy pracy dźwignic i żurawi pracownik powinien zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej adekwatne do zagrożenia. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 48

   Instrukcja montażu, uruchomienia, obsługi i konserwacji Ge S2100g7ww

   Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, uruchomienia, obsługi i konserwacji Ge S2100g7ww

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, uruchomienia, obsługi i konserwacji Ge S2100g7ww