Podręcznik użytkownika sieci Web Beko Cfg1691dw

Podręcznik użytkownika sieci Web Beko Cfg1691dw to podręcznik, który zawiera wszystkie informacje niezbędne do korzystania z routera Beko Cfg1691dw. Podręcznik zawiera szereg procedur i instrukcji dotyczących połączenia routera z Internetem, konfiguracji bezpieczeństwa, a także ustawień sieci i urządzeń łączących się z siecią. Podręcznik zawiera również informacje na temat kontroli dostępu do internetu, ustawień sieci bezprzewodowej, zarządzania zasobami sieci, a także przeglądania zdarzeń w routerze. Podręcznik użytkownika sieci Web Beko Cfg1691dw zawiera również informacje dotyczące zarządzania kontami użytkowników w routerze i dostępu do nich.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika sieci Web Beko Cfg1691dw

Co będzie potrzebne

Narzędzia: 

Klucz, wkrętak

Połączenia:

Zintegrowany zbiornik wody, instalacja wodna lub butla szklana

Części i akcesoria:

Wąż doprowadzający wodę, filtr wody, mocowania (do modeli podłączanych do sieci)

Poziom trudności:

Modele bez podłączenia: 1/5

Modele podłączane bezpośrednio do sieci: 4/5

Orientacyjny czas:

15 minut w przypadku modeli bez podłączenia do sieci

45 minut dla modeli z podłączeniem do sieci

Przed rozpoczęciem

Przed użyciem dystrybutora wody w chłodziarce należy sprawdzić, czy jest to model do podłączenia zbiornika wodnego, czy sieci wodociągowej. Modele ze zbiornikiem są wyposażone w zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego lub szkła, który znajduje się wewnątrz drzwi. Aby urządzenia przeznaczone do podłączania sieci wodociągowej działały, należy podłączyć je do instalacji wodnej. 

Po wykonaniu czynności opisanych w instrukcji instalacji chłodziarki można przystąpić do dalszych czynności związanych z podłączaniem wody. 

Chłodziarki bez podłączenia do sieci wodociągowej, z dozownikiem wody

Jeśli Twoja chłodziarka nie jest podłączona do sieci wodociągowej, musi być wyposażona w zbiornik, z którego można pobierać wodę. Zbiorniki na wodę znajdują się zazwyczaj wewnątrz drzwi lodówki i można je wyjąć. Zapoznaj się z instrukcją obsługi i znajdź zbiornik wody w swojej lodówce.

Wyjmij go i przed użyciem opłucz pod bieżącą wodą. Następnie napełnij go wodą pitną. Gdy chłodziarka będzie gotowa do dozowania wody, najpierw napełnij szklankę co najmniej 4 lub 5 razy i wylej wodę. Kolejne napełnienia są zdatne do spożycia. 

Chłodziarki podłączane do sieci wodociągowej z dozownikiem wody

Jeśli zakupiona chłodziarka jest przeznaczona do podłączania do sieci wodociągowej, powinna ona być wyposażona w wąż doprowadzający wodę i złączki do podłączenia.

Takie chłodziarki należy podłączać do sieci wodociągowej w sposób bezpośredni. Może to być na przykład główny dopływ wody w domu lub szklana butla. Niektóre modele są również wyposażone w zewnętrzny filtr wody. Oto sposób ich podłączania. 

Podłączanie do sieci wodociągowej

Najpierw należy podłączyć do urządzenia wąż doprowadzający wodę. W tym celu należy wyjąć element łączący z otworu wlotowego wody znajdującego się z tyłu urządzenia. 

Przełóż wąż przez łącznik i mocno wepchnij go w otwór wlotowy. 

Wciśnij złącze z powrotem na miejsce, a następnie obróć je, aby je dokręcić. Można to zrobić ręcznie albo użyć klucza lub szczypiec, aby upewnić się, że złącze zostało odpowiednio dokręcone.

Następnie należy podłączyć wąż do sieci wodociągowej. W tym celu najpierw podłącz adapter do kranu i mocno go dokręć. 

Teraz odłącz złącze przewodu od adaptera.

Przełóż koniec węża przez wcześniej odkręcone złącze węża, a następnie ponownie przykręć złącze z powrotem do adaptera, mocno wciskając najpierw wąż w złączkę (tak jak podczas podłączania do urządzenia). 

Na koniec przymocuj zaciski do ściany, a następnie użyj ich do zamocowania węża, aby uniknąć jego przesunięcia się, odłączenia lub uszkodzenia podczas przenoszenia urządzenia.

Montaż filtra wody

Możesz również zainstalować filtr wody, który jest dostarczany z niektórymi modelami. W tym celu wykonaj powyższą procedurę, a dodatkowo zamontuj filtr na ścianie.

Najpierw należy określić miejsce, w którym można zamontować filtr na ścianie. Pamiętaj, że filtra nie wolno montować w urządzeniu. Po ustaleniu pozycji można przymocować do ściany dołączone do urządzenia uchwyty montażowe. Należy pamiętać, że filtr musi być zamontowany pionowo. Po zamontowaniu wsporników zamocuj filtr we właściwym położeniu.

Z obu końców filtra będą odchodzić dwa węże wody. Podłącz je do kranu z wodą i urządzenia w sposób opisany powyżej.

Testowanie połączeń

Włącz dopływ wody i sprawdź, czy nie ma wycieków. W przypadku zauważenia wycieku należy wyłączyć dopływ wody i dokręcić wszystkie połączenia, usunąć wyciek, a następnie ponownie włączyć dopływ wody w celu sprawdzenia.

Łączenie ze szklaną butlą

Jeśli woda z kranu nie nadaje się do spożycia, urządzenie można również podłączyć do zewnętrznego zbiornika na wodę. W tym przypadku należy jednak zakupić pompę. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać informacje na temat pompy odpowiedniej do Twojego urządzenia.

Najpierw należy podłączyć do urządzenia wąż doprowadzający wodę. W tym celu należy wyjąć element łączący z otworu wlotowego wody znajdującego się z tyłu urządzenia. Przełóż wąż przez łącznik i mocno wepchnij go w otwór wlotowy. Wciśnij złącze z powrotem na miejsce, a następnie obróć je, aby je dokręcić.

Następnie podłącz wąż doprowadzający wodę z urządzenia do pompy oraz połącz pompę ze zbiornikiem wody. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi pompy.

Przed rozpoczęciem picia wody z dozownika należy wylać pierwsze 4 lub 5 szklanek wody. 

Przed użyciem

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania i włączeniem go należy odczekać co najmniej 4 godziny, aż gaz i płyn sprężarkowy ustabilizują się. Po tym czasie można podłączyć urządzenie do zasilania, włączyć je i ustawić w odpowiedniej pozycji. Odchyl chłodziarkę do tyłu, aby stała na przymocowanych kółkach, i ustaw ją w odpowiednim miejscu. Uważaj, aby nie zerwać przewodów od wody ani nie splątać przewodu sieciowego. 

Po ustawieniu w odpowiedniej pozycji ustaw przednie nóżki urządzenia tak, aby było wypoziomowane. Obracaj pierścienie wokół nóżek ręcznie, aż obie stabilnie zetkną się z podłogą. Za pomocą poziomicy sprawdź, czy urządzenie jest wypoziomowane.

Teraz możesz napełnić zbiorniki wodą. Przed włożeniem żywności do nowej chłodziarki należy odczekać około 6 godzin, ponieważ musi ona osiągnąć ustawioną temperaturę.

To już wszystkie czynności. Twoja nowa chłodziarka Beko z dozownikiem wody jest już zainstalowana! Życzymy przyjemnego korzystania z nowego urządzenia.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO WMB 60811 PL FM. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO WMB 60811 PL FM będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO WMB 60811 PL FM


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO WMB 60811 PL FM

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Prosimy zatem przed jej uruchomieniem uwanie przeczyta cal instrukcje obslugi i zachowa j do wgldu w przyszloci. Jeli kiedy przekaecie t pralk komu innemu, wraz z ni oddajcie take t instrukcj. A Ostrzeenie przed niebezpiecznymi sytuacjami stanowicymi zagroenie dla ycia lub Znaczy to, e w celu zminimalizowania oddzialywania na rodowisko naturalne wyrób ten naley podda utylizacji lub rozebra zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE. Model Maksymalna waga rzeczy do prania w stanie suchym (kg) Wysoko cm) Szeroko (cm) Glboko (cm) Ciar netto (±4 kg) Zasilanie (V/Hz) Prd znamionowy (A) Moc calkowita (W) Szybko wirowania (obr/min) Cykl prania ­ plukania (cykl/min) Klasa efektywnoci energetycznej Zuycie energii elektrycznej (kWh/cykl) Klasa efektywnoci prania Klasa efektywnoci wirowania Skuteczno odwadniania (%) Zuycie wody (l) rednie roczne zuycie en. [... ] Naley stosowa miark dolczon przez producenta oraz przestrzega instrukcji na opakowaniu detergentu. Naley stosowa miark dolczon przez producenta oraz przestrzega instrukcji na opakowaniu detergentu. Jeli detergent w elu jest plynny, a pralka nie jest wyposaona w specjalny kubek na detergent w plynie, wló detergent w elu do komory na detergent do prania glównego w trakcie pierwszego poboru wody. Jeli pralka jest wyposaona w kubek na detergent w plynie, napelnij kubek detergentem przed uruchomieniem programu. Jeli detergent w elu nie jest plynny lub jest w formie tabletki z kapsulk Wló tabletki detergentu do komory prania glównego (komora nr II) lub bezporednio do bbna pralki przed praniem. resztki detergentu w tabletkach mog pozostawa w komorze na detergent. W takim przypadku wkladaj detergent razem z rzeczami do prania, blisko dolnej czci bbna przy przyszlych praniach. Uywaj detergentu w tabletkach lub w elu bez wybierania funkcji prania wstpnego. stosowanie krochmalu · Wlej krochmal w plynie, wsyp krochmal w proszku lub barwnik do komory na rodek zmikczajcy zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu produktu. Jako rozwizanie alternatywne wybierz program z dodatkowym plukaniem i dodaj rodek wybielajcy w trakcie pobierania przez pralk wody z komory na detergent w trakcie pierwszego kroku plukania. Nie wylewaj rodka wybielajcego wprost na rzeczy do prania i nie stosuj go do rzeczy kolorowych. Wynik jest taki sam, jak w przypadku prania w programie Cottons 60 °C przy praniu przez dluszy czas w temperaturze 40 °C, co umoliwia zaoszczdzenie energii elektrycznej. Plukanie Program ten stosuje si, gdy chce si oddzielnie pluka lub krochmali pranie. Wirowanie + Odpompowanie Program ten sluy do wykonania dodatkowego cyklu wirowania prania lub do odpompowania wody z pralki. Przed uruchomieniem tego programu wybra dan prdko wirowania i nacisn przycisk,, Start/Wstrzymaj/Anuluj". nastpnie pranie zostanie odwirowane z nastawion prdkoci i spuszczona odwirowana ze woda. Jeli chcesz tylko spuci wod bez odwirowania prania, wybierz program Pump+Spin, a nastpnie przyciskiem Spin Speed Adjustment [Nastawianie prdkoci wirowania] wybierz funkcj No Spin [Bez wirowania]. Jeli pralka nie jest wyposaona w przycisk nastawiania prdkoci wirowania oraz nie ma funkcji bez wirowania i jeli chcesz spuci wod bez wirowania, wybierz program Pump+Spin i nacinij przycisk Start /Pause. Nacinij przycisk,, Start/ Wstrzymaj/Anuluj", aby zatrzyma pralk, gdy zobaczysz, e bben si obraca. Jeli chcesz wyj pranie bez wirowania, nastaw przycisk nastawiania prdkoci wirowania w poloenie No Spin [bez wirowania]. 90 60** 60** 40** 40 Na zimno 40 60 40 30 Na zimno 30 40 Na zimno 30 30: Do wyboru *: Wybrane automatycznie, bez moliwoci cofnicia. Zuycie wody i energii moe róni si zalenie od cinienia wody, jej twardoci oraz temperatury, temperatury otoczenia, typu i iloci rzeczy do prania, wyboru funkcji pomocniczych i prdkoci wirowania oraz waha napicia w sieci elektrycznej. ] >>> Pralka zwiksza ilo wody do plukania gdy potrzeba dokladnego plukania i w razie potrzeby dodaje jeszcze jeden krok plukania. Pralka nie przelcza si na wirowanie, gdy pranie nie jest równomiernie rozloone w bbnie, aby zapobiec uszkodzeniom pralki oraz jej otoczenia. >>> Wskanik czasomierza nie bdzie odliczal czasu, dopóki pralka nie pobierze odpowiedniej iloci wody. Pralka odczeka, a bdzie wystarczajca ilo wody, aby unikn niedostatecznego efektu prania na skutek wycieku wody. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO WMB 60811 PL FM

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO WMB 60811 PL FM.

E-podręcznik. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Kwalifikacja INF. 02. Zawód technik informatyk. Część 2 - w Księgarni WSiP
  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

UWAGA PRODUKT ELEKTRONICZNY.

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk z 2019 r.

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk obejmuje materiał z zakresu kwalifikacji INF. 02 (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych).

Omawia kwestie dotyczące instalacji i konfiguracji systemów Windows 10 i Linux Kubuntu 18. 04, naprawy komputera osobistego oraz zabezpieczania systemu operacyjnego. Ponadto zapoznaje uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas pracy z komputerem.

Autorzy publikacji przedstawili w niej także informacje dotyczące współpracy systemu operacyjnego z urządzeniami peryferyjnymi i mobilnymi, podstawy lokalnych sieci komputerowych, zasady projektowania lokalnych sieci komputerowych, montażu okablowania, modernizacji oraz rekonfiguracji lokalnych sieci komputerowych.

Naukę ułatwia zawarty w książce bogaty materiał ilustracyjny, prezentujący omawiane zagadnienia (zdjęcia, schematy, zrzuty ekranowe i rysunki). Ponad 300 pytań i poleceń umożliwi uczniom sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas zajęć.

Obowiązkowa pozycja w przygotowaniach do egzaminu zawodowego! Wiadomości teoretyczne wsparte licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami przybliżającymi praktyczne zastosowanie wiedzy.

Sprawdź pozostałą ofertę do nauki zawodu http://sklep. pl/technik-informatyk/

Zobacz fragment podręcznika>>

Korzystanie z e-podręcznika

  1. Dodaj do koszyka interesujący Cię e-podręcznik i kup go.
  2. Na podany podczas zakupów adres e-mail zostanie wysłany kod dostępu do kupionego przez Ciebie e-podręcznika.
  3. Zarejestruj się na platformie WSiPnet. pl jako uczeń lub skorzystaj z konta, które już masz.
  4. Zaloguj się.
  5. Kliknij +Dodaj e-podręcznik.
  6. Wpisz kod dostępu i zatwierdź przyciskiem +Aktywuj.
  7. Gotowe! Od teraz możesz korzystać z e-podręcznika po zalogowaniu na swoje konto w serwisie . Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do Internetu.

Kod aktywacyjny daje Ci dostęp do e-podręcznika i możliwość korzystania z niego online. Kod jest jednorazowego użytku i może być wykorzystany tylko przez jednego użytkownika.

Więcej informacji o e-podręcznikach do nauki zawodu na stronie:
https://www. pl/e-podreczniki-liceum-i-technikum/

Rok wydania:2019Typ publikacji:publikacja pomocniczaNośnik:usługa PRODUKT ELEKTRONICZNYSymbol:E613J4ISBN:9788302188633

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Podręcznik użytkownika sieci Web Beko Cfg1691dw

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika sieci Web Beko Cfg1691dw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika sieci Web Beko Cfg1691dw