Procedury uruchamiania i kalibracji D Link Dub H410

D-Link DUB-H410 to jeden z najpopularniejszych interfejsów USB 3.0. Jest to konwerter, który przekształca sygnał z komputera z interfejsu USB 2.0 na USB 3.0. Procedura uruchamiania D-Link DUB-H410 jest prosta. Najpierw należy podłączyć urządzenie do portu USB 2.0 lub 3.0 na komputerze. Następnie należy uruchomić oprogramowanie do kalibracji i wybrać opcję „Kalibracja” w menu. Ostatnim krokiem jest zainstalowanie sterowników, które zapewnią prawidłowe działanie urządzenia. D-Link DUB-H410 jest łatwy w użyciu i może być używany do przesyłania danych na duże odległości. Pozwala również na szybki transfer danych i jest łatwy w konfiguracji.

Ostatnia aktualizacja: Procedury uruchamiania i kalibracji D Link Dub H410

Za pomocą ustawień uruchamiania systemu Windows można uruchomić system Windows w różnych zaawansowanych trybach rozwiązywania problemów, które pomagają znajdować i naprawiać problemy z komputerem.

Przechodzenie do ekranu Ustawienia uruchamiania systemu Windows w ustawieniach komputera

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. W obszarze Ustawienia komputeranaciśnij lub kliknij pozycję Aktualizuj i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję odzyskiwanie.

  W obszarze Uruchamianie zaawansowanenaciśnij lub kliknij pozycję Uruchom ponownie teraz.

  Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie Wybierz opcję naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiąż problem. Jeśli nie widzisz opcji Ustawienia uruchamiania, naciśnij lub kliknij pozycję Opcje zaawansowane.

  Naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia uruchamiania , a następnie Uruchom ponownie.

  Na ekranie Ustawienia uruchamiania wybierz odpowiednie ustawienie uruchamiania.

  Zaloguj się na komputerze za pomocą konta użytkownika z uprawnieniami administratora.

Przechodzenie do ekranu Ustawienia uruchamiania systemu Windows w środowisku odzyskiwania systemu Windows

Jeśli nie możesz uruchomić komputera, wykonaj poniższe instrukcje, aby przejść do środowiska odzyskiwania systemu Windows. Aby wykonać te kroki, musisz podłączyć klawiaturę.

Wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, czy masz nośnik instalacyjny (taki jak dysk DVD lub dysk flash USB):

  Jeśli masz nośnik instalacyjny dla Windows 8. 1, uruchom komputer z nośnika instalacyjnego. Włóż dysk DVD lub dysk flash USB, a następnie ponownie uruchom komputer. Jeśli pojawi się komunikat „Naciśnij dowolny klawisz, aby wykonać rozruch z dysku DVD”, naciśnij klawisz. Jeśli komunikat się nie pojawi, być może musisz zmienić kolejność rozruchu w ustawieniach systemu BIOS komputera, aby rozruch następował najpierw z dysku DVD lub USB. Gdy zostanie wyświetlona strona Instalowanie systemu Windows, naciśnij lub kliknij pozycję Napraw komputer, aby uruchomić środowisko odzyskiwania systemu Windows.

  Jeśli nie masz nośnika instalacyjnego, trzykrotnie uruchom ponownie komputer za pomocą przycisku zasilania. Spowoduje to uruchomienie środowiska odzyskiwania systemu Windows.

W środowisku odzyskiwania systemu Windows na ekranie Wybierz opcję naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiąż problem.

Naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia uruchamiania. Jeśli nie widzisz ustawień uruchamiania, naciśnij lub kliknij pozycję Opcje zaawansowane, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia uruchamiania.

Naciśnij lub kliknij pozycję Uruchom ponownie, a następnie poczekaj na ponowne uruchomienie komputera.

Na ekranie Ustawienia uruchamiania wybierz odpowiednią opcję.

Zaloguj się na komputerze za pomocą konta użytkownika z uprawnieniami administratora.

Użycie niektórych opcji, takich jak tryb awaryjny, powoduje uruchomienie systemu Windows w postaci ograniczonej — tylko z podstawowymi programami. Inne opcje służą do uruchamiania systemu Windows z zaawansowanymi funkcjami (przeznaczonymi głównie dla administratorów systemu i specjalistów IT). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową Microsoft TechNet dla specjalistów IT.

Uwaga: W przypadku korzystania z funkcji BitLocker należy wstrzymać jej działanie przed przejściem do ekranu Ustawienia uruchamiania systemu Windows. W przypadku korzystania z systemu Windows RT 8. 1 może zostać wyświetlony monit o podanie klucza odzyskiwania szyfrowania urządzeń w celu uzyskania dostępu do ustawień uruchamiania.

 Uruchamia system Windows w zaawansowanym trybie rozwiązywania problemów przeznaczonym dla specjalistów IT i administratorów systemu.

Tworzy plik ntbtlog. txt zawierający listę wszystkich sterowników, które są instalowane podczas rozruchu, co może być pomocne w zaawansowanym rozwiązywaniu problemów.

Uruchamia system Windows z bieżącym sterownikiem wideo oraz niskimi wartościami ustawień rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Tego trybu można użyć do zresetowania ustawień ekranu.

W trybie awaryjnym system Windows jest uruchamiany z minimalnym zestawem sterowników i usług, co pomaga w rozwiązywaniu problemów. Jeśli problem nie występuje ponownie po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym, można uznać, że jego przyczyną nie są ustawienia domyślne ani podstawowy zestaw sterowników urządzeń i usług. Dostępne są trzy różne opcje trybu awaryjnego:

Włącz tryb awaryjny. Uruchamia system Windows z minimalnym zestawem sterowników i usług.

Włącz tryb awaryjny z obsługą sieci. Uruchamia system Windows w trybie awaryjnym ze sterownikami sieci oraz usługami umożliwiającymi dostęp do Internetu lub innych komputerów w sieci.

Włącz tryb awaryjny z wierszem polecenia. Uruchamia system Windows w trybie awaryjnym z oknem wiersza polecenia zamiast zwykłego interfejsu systemu Windows. Ta opcja jest przeznaczona dla specjalistów IT i administratorów systemu.

Jeśli problem nie występuje po ponownym uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym, oznacza to, że podstawowe ustawienia, pliki i sterowniki systemu Windows prawdopodobnie nie są przyczyną problemu. Spróbuj uruchamiać po kolei wszystkie często używane aplikacje na pulpicie (łącznie z aplikacjami w folderze Autostart), aby sprawdzić, czy problemu nie powoduje określona aplikacja. Jeśli problem powoduje jedna z aplikacji, odinstaluj ją lub skontaktuj się z wydawcą oprogramowania. Jeśli problem występuje w trybie awaryjnym lub nadal nie można ustalić przyczyny problemu, można spróbować odświeżyć komputer lub zresetować ustawienia do stanu początkowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak odświeżyć komputer, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu.

Umożliwia instalowanie sterowników zawierających niepoprawne podpisy.

Zapobiega uruchomieniu sterownika usługi wczesnej ochrony przed złośliwym kodem, co umożliwia instalowanie sterowników, które mogą zawierać złośliwy kod.

Zapobiega automatycznemu ponownemu uruchamianiu systemu Windows w przypadku wystąpienia błędu powodującego awarię systemu Windows. Tę opcję należy wybierać tylko w przypadku „zapętlenia” pracy systemu Windows, gdy po pojawieniu się błędu systemu Windows następuje na przemian próba ponownego uruchomienia i ponowny błąd.

Uruchamia kontroler domeny systemu Windows z działającą usługą Active Directory w celu przywrócenia usługi katalogowej.

Czasami użycie niestandardowego profilu wydruku w połączeniu z referencyjnym profilem CMYK, takim jak ISO Coated, nie zapewnia wystarczającego dopasowania do niektórych wymagań produkcyjnych. Aby lepiej dostosować maszynę drukarską Fiery Driven do referencyjnego profilu CMYK, zamiast niego czasami używany jest profil Device Link.

Należy upewnić się, że profil źródłowy CMYK, który symuluje profil referencyjny, jest zainstalowany na kontrolerze Fiery server. Fiery Printer Profiler należy użyć do kalibracji i profilowania serwera Fiery server przed utworzeniem Device Link profilu.

Fiery Device Linkerumożliwia utworzenie profilu Device Link i lepsze dopasowanie do profilu referencyjnego poprzez drukowanie próbnych pól kontrolnych i optymalizację dopasowania kolorów w profilu Device Link na podstawie tych pomiarów. Drukowanie i pomiar strony z polami kontrolnymi można powtórzyć w celu zapewnienia stopniowej dalszej optymalizacji wraz z każdą iteracją procesu. Fiery Color ProfilerSuite obsługuje profile wydruku CMYK i wielokolorowe (CMYK+X), zapewniając optymalizację funkcji Device Link.

Jeżeli optymalizacja iteracyjna nie skutkuje drukiem kolorów, które lepiej odzwierciedlają standard, możliwe są następujące przyczyny:

 • Drukarka nie działa zgodnie ze swoimi możliwościami (nie osiąga maksymalnej gęstości toneru lub tuszu).
 • Drukarka nie jest w stanie drukować zgodnie ze standardem docelowym, nawet w przypadku działania z maksymalnymi parametrami. Kolory określone w standardzie nie są uwzględnione w gamie kolorystycznej drukarki.
 1. W programie Fiery Color ProfilerSuite kliknij opcję Device Link.
 2. Kliknij opcję Optymalizowanie profilu Device Link (iteracyjne dopasowywanie do standardu) i kliknij przycisk Dalej.
 3. Wybierz opcję Fiery server.
 4. Kliknij opcję Utwórz nowy profil Device Link, wybierz profil źródłowy skojarzony ze standardem docelowym (na przykład ISO Coated), wybierz nowy profil wydruku utworzony w programie Fiery Printer Profiler i kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Dalej w celu akceptacji ustawień domyślnych.

  Aby dostosować ustawienia, należy skorzystać z poniższych wskazówek.

  • W przypadku metody renderowania należy ustawić kolorymetrię względną w przypadku procesu druku kolorowego lub kolorymetrię absolutną w przypadku procesów tworzenia wydruków próbnych (biel papieru będzie symulowana na wydruku). Ustaw opcję Kompensacja punktu czerni na Automatyczne wykrywanie.
  • Aby wydrukować szarość, używając tylko czarnego tuszu w celu uniknięcia występowania kolorów na stronach czarno-białych, należy zaznaczyć opcję Zachowaj szary.
  • Ustawienie Zachowaj szary nie jest zalecane w przypadku precyzyjnego dopasowania kolorów.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać druk i pomiar strony z polami kontrolnymi za pomocą spektrofotometru.

   Wybierz przyrząd do pomiaru pól kontrolnych. Aby zmierzyć strony, kliknij przyrząd pomiarowy w menu Przyrząd.

   Ustaw Układ pól kontrolnych. Mniejsza liczba pól kontrolnych przyspiesza wykonywanie operacji, natomiast większa ich liczba pozwala uzyskać wyniki wyższej jakości. Zalecamy ustawienie 89–1617 pól kontrolnych.

   W przypadku opcji rozmiar wykresu należy wybrać rozmiar papieru. Wybierz ustawienie z listy Rozmiar papieru w celu wydrukowania strony pomiaru lub kliknij przycisk Niestandardowy i określ niestandardowy rozmiar strony.

   Kliknij przycisk Drukuj i skonfiguruj wszystkie ustawienia nośników (papier i taca). Nie ma potrzeby konfigurowania ustawień kolorów, ponieważ zostaną one zastąpione.

  • Po wyświetleniu wyników pomiaru kliknij przycisk Iteruj, aby dokonać dalszej optymalizacji profilu, jeśli rezultaty nie są zadowalające.

   Podczas każdej iteracji drukowana jest strona z polami kontrolnymi przy użyciu optymalizacji z poprzedniej iteracji oraz dokonywany jest pomiar strony w celu określenia stopnia zgodności kolorów ze standardem.

  • Kontynuuj drukowanie i wykonywanie pomiarów stron wstawek do osiągnięcia wartości Delta E mieszczących się w pożądanym zakresie tolerancji.

   W przypadku iteracji skutkującej wyższymi wartościami Delta E usuń iterację i zapisz profil.

  • Kliknij przycisk Dalej, aby nadać nazwę nowemu profilowi, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby zainstalować profil na kontrolerze Fiery server ze skojarzonymi ustawieniami profilu.
  • Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć program Fiery Device Linker.

W przypadku optymalizacji profilu Device Link można ponownie wykonać tę procedurę (np. dla ponownej kalibracji w przypadku niepowodzenia dopasowania kolorów), wybierając opcję edycji tego samego profilu zamiast tworzenia nowego profilu.

Znaleziono około 55 wyników dla: kalibracja toyota

 • Toyota RAV4 III 2007 D-Cat 177 - Zapala się kontrolka ESP i włącza się hamowanie

  Nie za bardzo widzę związek z wymienianym elementem. Jakaś podpowiedź?I dla tego na przyszłość powinieneś naprawiać samochód u mechanika. Czujnik kąta skrętu do kalibracji.

  Samochody Początkujący 19 Paź 2019 10:43Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1290

 • ST93c46w3 Licznik Toyota Verso - Toyota Verso Brak odczytu po KLIP

  Kolego skoro jeszcze masz właściwy wsad to rób wylut pamiątki i tyle.Jak nie potrafisz wylutować 8 nóżek to zleć to komuś.Wylutawać potrafię tylko wiąże się to z dostaniem do drugiej strony płyty drukowanej, a to się wiąże znowu demontażem wskazówek licznika, zdemontowaniem wyświetlacza i ponownym...

  Samochody Elektryka i elektronika 03 Maj 2016 19:44Odpowiedzi: 36 Wyświetleń: 3075

  Lampka Mil. Toyota Corolla 1. 4 vvti 2003 +LPG

  że korekcja nie skutkujeCZyli twoim zdaniem co mam zrobić. Ogólnie wszystko chodzi ok. W którym miejscu widać tę radykalną korektę? Na którym obrazku.Moc silnika i możliwości chyba raczej w porządku. Na gazie -kiedyś miałem dyskomfort-odczucie przy spokojnym ruszaniu bez gazu- gasł. Lekko większy...

  30 Sty 2014 12:10Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 5439

  Toyota Avensis T27 hamulec postojowy

  Witam jak w temacie 2 błędy w hamulcu postojowym:c1336 - Kalibracja położenia zerowego czujnika przyspieszenia (czujnik G) - niewykonanac1346 - Kalibracja położenia zerowego czujnika skoku sprzęgła - niewykonanaJak to ugryźć jest jakaś specjalna procedura adaptacji tych czujników.

  20 Mar 2015 18:04Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 17151

  Wózek widłowy Toyota 42-7FGF18 - usterki

  Wózek jest na joysticki czy na dźwignie wychodzące z rozdzielacza hydrauliki?Jeśli joysticki to radzę najpierw sprawdzić czy kable podłączone do joysticka podnoszenia się nie poluzowały, ewentualnie zrobić jego kalibrację (będzie potrzebny serwis), a w ostateczności może się okazać że joystick jest...

  Elektro Początkujący 13 Lut 2020 08:49Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5118

  Jaka instalacja do Toyoty Avensis 1, 6

  nicvo6 podaj mi choć jedną Toyotę z wtryskiem bezpośrednim, po co zabierają głos ludzie którzy nie mają pojącia o samochodach.Wszyscy proponujecie instalacje, ale nikt nie porusza tematu silnika VVTi, kojarzycie te silniki w Toyotach?Jeżeli założysz gaz to oczywiście tylko sekwencyjny wtrysk,...

  Samochody Instalacje Gazowe 13 Sie 2008 18:03Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 8641

  TOYOTA COROLLA 1, 4 DIESEL - SKRZYNIA MMT

  wiec zrób kalibrację

  25 Maj 2014 07:56Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 9610

  toyota avensis - czujnik vsc toyota avensis czy mozna go rozkręcić i naprawić

  proponowałbym zrobić najpierw kalibrację vsc, była robiona geometria zawieszenia?

  13 Sie 2014 19:58Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 14877

  Toyota Corolla E 12, 1. 4 D4D skrzynia MMT - ślizgające się sprzęgło

  do wymiany sprzegła potrzebny tester toyoty, przed demontarzem należy zaparkować siłownik, wymiana jak w normalnym aucie z mechaniczna skrzynia, nastepnie po montarzu trzeba przeprowadzić kalibracje testerem

  08 Sie 2018 21:53Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 20770

  Toyota Yaris 1 1. 0 '99 - jaki gaz i czy zakladać?

  Myślałem na Lecho lub stagiemJa mam w corolli Prins'a od nowości zakładanego w ASO Toyoty i mimo, że chyba najdroższy, ale jego bym polecił. Jak każda instalacja wymaga dobrania właściwych wtryskiwaczy gazowych (wydajnościowo) i starannego montażu. Nie ma żadnych map, które mogą się rozjeżdżać, nie...

  07 Lut 2021 16:56Odpowiedzi: 102 Wyświetleń: 27385

  Toyota Sas - Odblokowanie limitu prędkości.

  Witam. Poszukuje odblokowania prędkości w wózku widłowym Toyota Sas. Jest to kombinacja trzech klawiszy by dostać się do menu serwisowego. Jest to tzw. KALIBRACJA. Może jest w stanie ktoś pomóc? Z góry dziękuję.

  Elektro Maszyny i Urządzenia 08 Cze 2013 12:11Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2094

  Toyota Yaris '03 1. 4 d4d - Kodowanie wtrysków

  No to zobacz na wtrysku kody kalibracji. Jest to ciąg znaków na obudowie wtryskiwacza. Jeżeli różnią się od siebie to powinny być wprowadzone do sterownika. W skrajnych przypadkach może to powodować złą regulację dawkiDodano po 2Wtryski z tego co pamiętam występują trzy typy wg Toyoty. Z końcówką...

  Samochody Mechanika 20 Paź 2014 06:56Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 5391

  Elektroniczny "rezystor" dmuchawy Toyota Yaris.

  Kiedy poczułem swąd spalenizny z nawiewu i gdy po niedługim czasie zostały tylko maksymalne obroty wentylatora to sprawa była już jasna co uległo uszkodzeniu. Wystarczy wymienić rezystor i gotowe. Tylko czy aby na pewno...? Szybkie oględziny cen w internecie i pojawia się mnóstwo ofert z używanymi...

  DIY Konstrukcje 12 Lut 2020 10:37Odpowiedzi: 45 Wyświetleń: 9636

  Toyota camry v6 2007r - dopasowanie pompy abs c1288

  HeyJako, że rozwiązałem problem podzielę się bo w necie jest embargo chyba na ten temat. Otóż po pierwsze ja do swojej ave T25 kupiłem nieco inny moduł abs niż był zamontowany - różnił się ostatnimi cyferkami jednak wyglądał identycznie. Jako, że miałem zapewnienie od sprzedającego, że można go zastosować...

  05 Maj 2021 23:27Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1764

  OBD2 w VW, SEAT, skoda, Toyota i inne z OBD2

  NIE PRAWDA- zgasisz MIL- sprawdzisz parametry w trybie rzeczywistym- sprawdzisz kalibracje zegarow itpWsjo robisz przez złącze OBDII + interfejs na ELM323 + ogólnodostępne programy (np ScanTool108)Natomiast w woli ścisłości "mars212" ma rację - ten przestarzały, szybkordzwewny wóz drabiniasty...

  21 Lip 2010 09:36Odpowiedzi: 35 Wyświetleń: 53157

  VVT-i Toyota raw4, 150 kM Jaka instalacja gazowa

  Instalacja Prinsa wykonuje autokalibrację w dokładniejszy sposób niż algorytm autokalibracji w Omegas, co daje wygodę dla montażystów.Prins nie posiada możliwości Autokalibracji, jest to bodaj jedyna instalacja, która ma tylko możliwość ręcznej zmiany parametrów, co więcej nie posiada mapy (nie...

  31 Lip 2011 21:14Odpowiedzi: 40 Wyświetleń: 14266

  wtryskiwacz denso w toyota rav4 d4d 2003r. jakia oporność?

  Wg infotecha nogi 1i2 wtryskiwacz 2, 5-3, 1 omów nogi 3i4 rezystor kalibracji 30-9, 5 omów (Avensis silnik2, 0 4d4 do 2003 Denso EDC-07)

  15 Gru 2009 09:09Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 7065

  Toyota Corolla 1. 4 16V. Proszę o sprawdzenie konfiguracji

  Ale gazownik musi wiedzieć bo od tego zależy sukces dobrej kalibracji.Taki zestaw nie może zawieść w takim aucie, życzę ci żebyś się nie zawiódł na gazowniku bo jego umiejętności to 80% sukcesu.Powodzenia

  06 Sty 2010 16:57Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 3149

  Toyota Rav4 2004 kontrola trakcji błąd C1210

  Witam,Świeci się kontrolka od trakcji i po podłączeniu pod launcha x431 pokazuje błąd C1210 Zero point calibration of yaw rate sensor undone". Nie dokonczona kalibracja? Jak ją wykonać za pomocą launcha?

  21 Cze 2010 11:43Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 7690

  Toyota Yaris problem z jazda na gazie.

  Dzieki. Czy dysze kalibracyjne beda pasowały ze starej listwy do nowej HD344 i czy zlaczka elektryczna montowana jest łeb w łeb? Czy koniczna jest kalibracja dysz do HD344. Czy HD344 ma wbudowany czujnik temperatury i jak ja wyregulować po wymianie?Pozdrawiam,Piotr

  29 Lis 2010 23:28Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3801

  Toyota Yaris mk1 1. 0 MMT - Automatyczna skrzynia biegów - brak pełzania

  Program to Techstream i trochę umiejętności, czasem trzeba powalczyc z siłownikiem wysprzęglika. Istnieje procedura reczna kalibracji:D

  14 Mar 2014 17:46Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5619

  TOYOTA COROLLA 1, 4 D4D MMT - czujnik temperatury

  Problem, jak sądzę, jest typowy lecz usiłuję, przed wymianą sprzęgła, wykluczyć inne usterki. Chodzi o to, że co jakiś czas wyłącza się skrzynia biegów. Auto ma przejechane 95tys. km więc chyba trochę wcześnie. Pełzanie jest prawidłowe i całość funkcjonuje bd. Wyłaczanie się skrzyni nasila się w ciepłe...

  15 Sty 2017 09:41Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 4368

  Toyota Carina E - Konfiguracja instalacji gazu STAG200+OMVL FAST REG+T. ALASKA

  WitamPotrzebuje informacji na temat sposobu ustawienia mojej instalacji po aktualizacji softu w kompie STAG200Uzywam AC GAS SYNCHRO 10. 4. 0. 4 i nie wiem czy poprawie to zrobilem. Załączam zdjecia.Drugie po zrobieniu autokalibracji pojawia sie cisnienie 1, 54. Mimo ze zmienialem to przed kalibracja...

  Samochody Eksploatacja 22 Wrz 2014 21:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 660

  Toyota Corolla E12 - Szarpanie - skrzynia półautomat

  Robiłeś kalibrację sprzęgła? Producent zaleca przy każdej wymianie oleju:D Możesz spróbować teraz zrobić, ale efektem może być pogorszenie szarpania. Jeśli układ nie blokuje się elektronicznie, to niestety kpl. sprzęgła do wymiany. I teraz najważniejsze, twoje sprzęgło nie jest zamienne ze normalnej...

  19 Lis 2014 22:28Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 6228

  [e12] Toyota Corolla - Wspomaganie elektryczne

  Może być też 3 przyczyna wielokrotne nadmierne przegrzanie układu wspomagania\.Chyba Ty się przegrzewasz. Najczęstszą usterką EPS w Corolla/Avensis jest błąd bodaj C1552, czyli przekaźnik zasilania serwomotoru. Należy go wylutowac z modułu EPS i wymienić albo przeczyścić styki. Dostęp do sterownika...

  31 Gru 2014 09:49Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 27645

  wózek widłowy toyota - podnoszenie sterowanie minilever

  Witam, czy zna ktoś procedurę kalibracji joystików w toyocie42-7fgf25 2006r., problem z podnoszeniem gdy idzie nagle stop i trzeba poruszać joystikiem przód tył żeby działało i zaświeca się kontrolka nad tą z widłami.

  Maszyny Rolnicze, Sprzęt Ciężki 07 Lut 2017 18:54Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1605

  Toyota Yaris I 2002 1. 3 VVTI - Rozregulowany bieg jałowy

  Jest taki problem z Yariską kolegi - w tych samochodach silnik ma bardzo niskie wolne obroty (sam nawet kiedyś pytałem na forum tylko o wersję 1. 0). Właściciel chciał sobie je podnieść regulując mechanicznie przepustnicę (jak się dobrze orientuję śrubką od regulacji położenia początkowego). Efektem jest...

  30 Kwi 2015 09:30Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 7506

  Toyota Avensis - Hamulec elektryczny (automat) Avensis 2009 (46300-05010)

  Kalibracja punkt 0 kasowanie starych danychtylko gdy nowy silnik jest sprawny

  24 Lis 2015 16:03Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 18633

  Toyota Yaris 1, 1 2002r-wspomaganie elektryczne?

  podłącze sie do tematu, zalozylem wspomaganie elektryczne do yariski 2002r przed liftem wersja francuska, kolumne z silnikiem mialem z takiego samoego yaris niestety nie mialem sterownika. dokupilem z anglika, kostki pasuja, kontrolka gasnie, lecz wspomaganie szaleje, kreci w przeciwna strone niz ja....

  08 Gru 2015 22:10Odpowiedzi: 62 Wyświetleń: 57860

  Toyota Rav4 - Bład P1135 która to sonda - oznakowanie

  Mam pytanie. Uporałem się z błędem P1135 wymieniłem sondę na oryginalną używaną 42010 cieszyłem się jak dziecko gdy po usunięciu błędu nie widziałem już drażniącej ikony "check engine"...pojeździłem 3 dni, przejechałem z 250km i ponownie wyrzuciło chcek engine z kodami P0420 i P0430... mjaą dotyczyć...

  05 Kwi 2019 05:58Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5796

  Toyota Avensis T27 - c1336 c1346 bledy czujnikow

  Tak wiem co to za bledy.Post kolegi Lenovo z filmem z You Tube tez widzialem.Ale zwora na OBD kasuje bledy kontroli trakcji i abs, a jak to sie mado kalibracji punktow zerowych czujnika G i pedalu sprzegla.Oczekiwalem podpowiedzi kolegi Kajaba serwis ktory napisal ze problem rozwiazany ale nie...

  22 Mar 2018 22:17Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 11124

  Uniwersalna sonda lambda 4 przewody Toyota Camry 3. 0 v6 check engin

  Błąd na skutek złej kalibracji instalacji LPG. Sonda nie wymagała wymiany

  24 Mar 2016 11:30Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1347

  Toyota Rav4 2014 - Elektryczna klapa

  O ile dobrze pamiętam to gdzieś był przycisk do kalibracji sprawdź w schowku kolo pasażera.

  05 Gru 2017 01:37Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5091

  Wózek widłowy Toyota - diagnostyka

  Na 90% nie będzie działało. Masz dodatkowy wyświetlacz w wózku? Można sprować wykonać kalibrację lub jeśli nie jest używana funkcja na 4 joysticku to go można wyłączyć.

  25 Lip 2022 15:27Odpowiedzi: 123 Wyświetleń: 84795

  Toyota Rav4 - LPG nie działa na jednym cylindrze, na benzynie ok

  Witam. Skoro kalibracja zakończona pomyślnie, to według mnie przyczyna tkwi gdzie indziej. Miałem podobny problem zaraz po założeniu gazu, na benzynie wszystko było w porządku a na gazie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zaświecał się check. Jako że gaz na gwarancji paowie skasowali check i poradzili...

  30 Paź 2018 10:49Odpowiedzi: 43 Wyświetleń: 5712

  Toyota Corolla Verso - Dokręcenie śrub po wymianie tarcz

  Jak się kupuje tanią "kupę" to tak wychodzi.Generalnie klucz bez kalibracji jest tyle warty ile waży.Kalibracja kluczy do 1000NM kosztuje 130 zł brutto. Wiem, bo robię kalibracje dla 15 kluczy rocznie i ilość nie ma znaczenia na cenę.Klucze elektroniczne do prawych i lewych gwintów,...

  26 Lip 2020 20:36Odpowiedzi: 47 Wyświetleń: 3405

  Toyota Prius - ABS nie działa po wpięciu się w OBDII

  Toyota Prius, po podłączeniu się z komputerem uniwersalnym wyskoczyły wszystkie kontrolki ABS Ręczny VCI itp.Błędy na ABS c1203, c1345, brak kalibracji pompy abs, podłączony Gutman kalibracje przechodzi, ale błędy i kontrolki zostają. Czym teraz ugryźć temat, też na chwile rozłączałem akumulator i...

  23 Lip 2022 17:12Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1104

  Toyota Corolla E12 1. 4 VVTI - Po uruchomieniu 5000 obrotów

  kalibracja/uszkodzona przepizdnicaTa kalibracja wymaga podłączenia do komputera może?

  16 Paź 2021 09:34Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 528

  Toyota T27 check parking brake system

  No przecież pisze, że kalibracja czujnika G. Zobacz jaką wartość pokazuje. Jak stoi na równym ma być zero.

  26 Sty 2022 22:36Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 8958

  Toyota Avensis T27 uzywany elektryczny hamulec reczny blad c1203

  Witam wszystkich, mam problem z ręcznym w mojej avensis t27 z 2011r. Jest to nieco inny kod błędu niż podany w temacie jednakże z uwagi na spore zainteresowanie tym postem ze strony osób ze sporą wiedzą postanowiłem napisać tutaj. Mianowicie dostaje błąd "check parking break system", błędy w komputerze...

  02 Sie 2022 18:44Odpowiedzi: 27 Wyświetleń: 31005

  Toyota Avensis 2011r - Hamulec postojowy

  Witam, czy udało się roziwązać problem? Mam błędy c1336 oraz c1346, próbowałem z wykorzystaniem zworki wyczyscic pamięć oraz wykonać kalibrację czujnika ale niestety to nie pomogło.Update. Problem udało się rozwiązać w sposób przestawiony w tym komentarzuW skrócie:- kluczykiem ustawiamy stacyjkę...

  11 Lut 2022 11:12Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2256

  Toyota Verso 2010 - Bład C1231 i kontrolka VCS powyżej 90km/h

  Czujnik kąta skrętu kierownicy wykrywa błąd przy odchyleniu powyżej 5 stopni podczas jazdy na wprost. Pierwsze proponuje sprawdzić geometrie następnie wykonać kalibracje czujnika kąta skrętu;)

  18 Gru 2022 21:07Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 225

  Peugeot 107 - Kalibracja sprzęgła w automacie.

  Witam, to prawda wyjąłem akurator w celu wygodnego przesmarowania i nie używałem żadnych przyrządów. W tej chwili jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy które mogę zrobić w domu bez wchodzenie w koszty to czy by nie spróbować przy użyciu programu serwisowego Toyoty powiedzieć że został jej wymieniony...

  31 Mar 2016 12:52Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 9489

  Toyota Yaris III 2012 - Kalibracja skrętu EMPS

  Wiatm, wystąpił u mnie taki problem że układ kierowniczy zaczął mi dziwnie się zachowywać. Problem wygląda na to żę wymagana będzie kalibracja albo jakaś zmiana ustawień. Kierownica zaczęła kręcić się bardzo lekko w lewo a trochę ciężej w prawo. Na komputerze nie ma żadnych błędów. Posiadam Techstream...

  26 Sty 2019 16:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1539

  Kalibracja vnt garrett w toyota Avensis

  Witam, szukam info jakim podciśnieniem ( jakie parametry) można ustawić aktuator. Znalazłem wiele informacji z odpowiedziami ze to proste, ale ani jednej konkretnej, przy jakim podciśnieniu w jakiej pozycji ustawić aktuator i jak do tego ustawić zderzak.Turbo z toyota Avensis Verso 2. 0 D4D 116 koni...

  30 Mar 2021 11:40Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 348

  Toyota Avensis T27 2009 D4D - elektroniczny hamulec postojowy, KALIBRACJA

  Miałem problem z tymi samymi błędami, udało się to rozwiązać w sposób przestawiony w tym komentarzu- kluczykiem ustawiamy stacyjkę na ignition OFF,- w złączu diagnostycznym zwieramy styk 4 z 12 (te same co przy czyszczeniu i kalibracji punktu zerowego) zworką/drucikiem,- przestawiamy...

  12 Lut 2022 15:25Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 6318

  corolla 1. 6 2005r - kontrolka VCR TRC i chek

  Toyota Corolla Verso 1, 8 2004 R 5MMT 135k km. Świecące kontrolki TRC OFF, VSC i CHECK ENGINE.Po podłączeniu komputera wykaz błędów: C1201 oraz C1203, U0001 ( nieznany błąd) - krótko mówiąc... nic i wszystko!!! Zdjęcie klemy z akumulatora spełnia swoje zadanie połowicznie - nie kasuje błędów usterek....

  01 Cze 2016 05:06Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 16521

  Sekwencja GMS I-SEQ AEB2001GMS

  No dobra wszystko pieknie i klarownie tylko jak do tego soft znalezc i gdzie?? przeciez ktos to kiedys montowal i nie wierze ze chodzi latami bez kalibracji i serwisu... To ze zavoli alisei ecu wyglada podobnie to tez nie niespodzianka i czemu zapomniec o przerzutce z 6 do 4?? w wiekszosci programow...

  15 Wrz 2012 19:32Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3673

  Sprzęt diagnostyczny - 2008 co wybrać. Opinie i recenzje.

  odnośnie a-bossa- widzę że np. w oplu nie programuje kluczyków- czy w vw udało się komuś odczytać pin- czy w nissanie, toyocie dopisuje klucze- czy w fordzie np. tddi udało się połączyć z "patsem", przynajmniej w silniku pokazuje wartości bieżące- czy w renaulcie dopisuje klucze, zmienia...

  05 Paź 2009 21:52Odpowiedzi: 436 Wyświetleń: 15333

  ZENIT - Jak ustawic... JZ 2005

  a takie pytanie ode mnie:mam ciśnienie ustawione na 1, 37 barasamochód to toyota corolla z 98 roku, 86KM, valeki 1 omowe mam założone, podczas kalibracji wyświetla mi komunikat że za duże średnice dysz czy jakimś sposobem jest zmniejszenie ciśnienia gazu?Zmniejsz ciśnienie, prawdopodobnie...

  19 Mar 2011 10:56Odpowiedzi: 114 Wyświetleń: 43705

  pomiar 19 ogniw (15V) w baterii 300V, separacja galwaniczna Atmega8

  No wreszcie zrozumiałeć, po co ta optoizolacja. :D:D:D nie rozbrajaj mnie. Przecież nigdzie nie kwestionuję użycia transoptorów:Tym bardziej, że użyć chcesz transoptorów i kalibrować pomiary....Po to stosujesz transoptory, by oddzielić galwanicznie poszczególne ogniwa baterii od mikrokontrolerów,...

  Mikrokontrolery 02 Lis 2011 14:04Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2965

  Cdif2 - opinie. Czy można kupić coś lepszego w tej cenie?

  Mam, używam, płacę abonament (800/rok) więc wersja aktualna.Teraz krótko, co robi:Renault: rewelacja (oprócz diagnostyki wszelkie adaptacje, kodowania itd).PSA: b. dobrze jw.Opel: b. dobrzeFord: dobrze, choć mogło by być lepiej (b. długa, wolno odświeżająca się lista parametrów bieżących)Fiat:...

  28 Gru 2017 23:02Odpowiedzi: 29 Wyświetleń: 25305

  Sprzęt diagnostyczny 2015 - co wybrać.

  A możesz napisać jak g-scan radzi sobie z toyotą, nissanem i kia - hyundai bo do tego potrzebuje jakiś dobry sprzęt (chodzi mi o parametry silnika typu: korekcje, ciśnienia doładowania i na szynie itp... parametry dpf i funkcje zaawansowane typu kalibracje, wypalanie dpf, kodowanie wtrysków, dodanie...

  29 Mar 2019 05:36Odpowiedzi: 171 Wyświetleń: 30648

  Avensis T27 hamulec ręczny - Błąd C1346 zero point calibration of clutch

  wcześniej robiłem, w serwisie też robili kalibrację zworką bo widziałemKtórą procedurę robiłeś ty i serwis?

  21 Maj 2019 15:24Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 10092

  Wpadki konstruktorów samochodów.

  MMT w toyotach - niby japończycy tacy dokładni i rozwinięci, zrobili prosty (zwłaszcza w poroónaniu do selespeeda) układ automatyzujący skrzynie biegów i wpadli na dwa ekstra pomysły - damy pełzanie, które w moment zajeździ sprzęgło, ale nie damy samoadaptacji, bo po co system ma wiedzieć że się sprzęgło...

  25 Lip 2021 13:01Odpowiedzi: 1910 Wyświetleń: 468211

Procedury uruchamiania i kalibracji D Link Dub H410

Bezpośredni link do pobrania Procedury uruchamiania i kalibracji D Link Dub H410

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury uruchamiania i kalibracji D Link Dub H410