Szybka instalacja Cadence Sqa 250 2

Szybka instalacja Cadence Sqa 250 2 to zaawansowany system do zarządzania jakością i zapewnienia jakości. System ten stanowi kompleksowy zestaw narzędzi do monitorowania, raportowania, analizowania i optymalizacji jakości w organizacji. System wykorzystuje wysoce zaawansowane algorytmy, które pozwalają na szybkie wykrywanie i naprawę problemów jakości oraz obniżenie kosztów związanych z zarządzaniem jakością. Szybka instalacja Cadence Sqa 250 2 umożliwia organizacji szybkie i skuteczne zarządzanie jakością i zmniejszenie kosztów związanych z jakością. System jest elastyczny i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Umożliwia wygodną integrację z istniejącymi systemami oraz oferuje łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia raportów i analiz jakości.

Ostatnia aktualizacja: Szybka instalacja Cadence Sqa 250 2

Rozwiązywanie problemów z błędami instalacji pakietu Office - Office | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 11 min
 • Dotyczy:
  Microsoft Office

Ten artykuł został napisany przez Erica Ashtona, starszego inżyniera eskalacji wsparcia.

W tym artykule opisano techniki określania i naprawiania błędów instalacji pakietu Microsoft Office. Techniki te można zastosować do wszystkich instalacji pakietu Office korzystających z Instalatora Windows (MSI).

Włączanie pełnego rejestrowania

W przypadku rozwiązywania problemów z błędami instalacji pakietu Office upewnij się, że pełne rejestrowanie msi jest włączone. W pakiecie Office jest domyślnie tworzony plik dziennika setup. exe. Nie podaje jednak szczegółów, które są zwykle wymagane do zdiagnozowania błędu instalacji. Po włączeniu pełnego rejestrowania msi uzyskasz pełny plik dziennika dla każdego składnika instalowanego przez pakiet Office. Będziesz mieć pełny dziennik instalacji składnika programu Word, programu Excel itd.

Aby włączyć pełne rejestrowanie, ustaw następujące klucze rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer

"Debug"=dword:00000007

"Rejestrowanie"="voicewarmup"

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania instalatora Windows, zobacz Jak włączyć rejestrowanie instalatora Windows.

Wykonywanie próby instalacji

Jeśli instalacja jest uruchamiana ręcznie na komputerze jako zalogowany użytkownik, klikając dwukrotnie setup. exe, pliki dziennika zostaną wygenerowane w katalogu %temp% użytkownika, który przeprowadza instalację.

Teraz, gdy włączono pełne rejestrowanie i wiesz, gdzie należy szukać dzienników, po prostu ponów próbę instalacji. Wcześniej nie powiodło się. Spodziewaj się, że ponownie zakończy się niepowodzeniem. Jednak tym razem możesz przechwycić pliki dziennika, które będą wystarczająco szczegółowe, aby ułatwić diagnozowanie punktu awarii.

Analizowanie dzienników

Po próbie instalacji okaże się, że masz od 1 do 20 dzienników z instalacji w katalogu tymczasowym.

Oto zrzut ekranu przedstawiający pełne dzienniki z próby instalacji.

Podczas przeglądania dzienników msi zwykle chcemy poszukać wpisu wartości 3 w dziennikach. Instalator Windows zwraca kody podczas instalacji, które wskazują, czy określona funkcja zakończyła się pomyślnie, czy nie.

 • Wartość 1 = powodzenie
 • Wartość 2 = Anuluj
 • Wartość 3 = błąd
 • W dobrej instalacji zazwyczaj nie widać żadnych wpisów o wartości 3 w dziennikach.

  W związku z tym istnieje wiele dzienników do zweryfikowania. Zalecamy rozpoczęcie od dziennika setup. W tym dzienniku zwykle znajduje się wpis o wartości 3 w przypadku wystąpienia błędu. Jednak ten dziennik nie jest wystarczająco jasny, aby zdiagnozować problem. Jeśli nie ma wpisu o wartości 3, poszukaj pierwszego wystąpienia pakietu Wycofywanie. Wycofywanie pakietu wskazuje, że instalacja pakietu Office nie powiodła się i pakiet Office próbuje "wycofać" instalację. W tym momencie powinno być możliwe zidentyfikowanie błędu natychmiast. Po znalezieniu wartości 3 lub pakietu wycofywania w dzienniku setup. exe powinno być możliwe zidentyfikowanie składnika, który kończy się niepowodzeniem, a następnie wyszukać konkretny dziennik msi odpowiadający temu składnikowi.

  Często istnieje więcej niż jedna wartość 3 lub wycofywanie wpisu pakietu. Należy skupić się na pierwszym znalezionym wpisie.

  Oto kilka przykładów błędów instalacji pakietu Office i sposobu identyfikowania punktu awarii.

  Analizowanie przykładu dziennika 1: instalacja pakietu Office ProPlus 2010

  W tym przykładzie nie znajdziesz wpisu wartości 3 w dzienniku setup. exe, a następnie przeszukasz dziennik setup. exe pod kątem wycofywania pakietu.

  Może wystąpić następujący błąd:

  Błąd: Nie można zainstalować produktu: C:\MSOCache\All Users\GUID-C\ProPlusWW. msi ErrorCode: 1603(0x643).

  Zmieniono poziom dziennika z: Standardowa na: Pełne

  Wycofywanie łańcucha

  Data/godzina wycofywania pakietu: ProPlusWW

  Błąd nie informuje o tym, dlaczego instalacja nie powiodła się. Ale informuje, że wystąpił błąd podczas instalacji pliku ProPlusWW. msi. Następnie musisz znaleźć pełny dziennik msi, który koreluje z ProPlusWW.

  Uwaga

 • Jeśli wiesz, że awaria jest w ProPlusWW. msi, ale nie chcesz tracić czasu na znalezienie dziennika MSI dla proPlus, jest to zwykle największy plik dziennika.
 • Jeśli nie wiesz, który dziennik jest prawidłowym dziennikiem składnika ProPlusWW. msi, otwórz każdy dziennik pojedynczo i przewiń do dołu. Wskazuje on, który składnik właśnie próbował zainstalować lub wycofać.
 • Na przykład w dolnej części pliku MSIb0bc7. LOG zostaną wyświetlone informacje podobne do następujących:

  MSI (s) (50:CC) [Czas]: Uwaga: 1: 1724

  MSI (s) (50:CC) [Czas]: Produkt: Microsoft Office Outlook MUI (angielski) 2010 — usunięcie zostało zakończone pomyślnie.

  Jest to więc pełny dziennik msi dla składnika MUI programu Office Outlook, a składnik pochodzi z wycofywania (błąd instalacji wystąpił wcześniej niż to wycofanie).

  Gdy znajdziesz dziennik ProPlus (jest największy), zobaczysz następujące informacje wskazujące, że jest to dziennik ProPlus:

  Produkt: C:\MSOCache\All Users\GUID-C\ProPlusWW. msi

  Podczas wyszukiwania w dzienniku wpisu o wartości 3 może go nie znaleźć, ale w dolnej części dziennika może zostać wyświetlony następujący błąd:

  MSI (s) (B0:14) [Time]: Wyjątek wewnętrzny podczas operacji instalacji: 0xc0000017 w 0x7C812AFB. MSI (s) (B0:14) [Time]: Raport usługi WER jest wyłączony w przypadku instalacji dyskretnej. MSI (s) (B0:14) [Time]: Wewnętrzny błąd msi. Instalator zakończył pracę przedwcześnie. Brak pamięci. Zamknij inne aplikacje przed ponowieniem próby. MSI (s) (B0:14) [Time]: MainEngineThread zwraca wartość 1603.

  Jest to znany problem dotyczący Instalatora Windows. Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj poprawkę. Po zainstalowaniu poprawki i ponownym uruchomieniu instalacja zakończy się pomyślnie.

  Analizowanie przykładu dziennika 2: autonomiczna instalacja programu Access 2010

  W tym przykładzie nie znajdziesz wpisu wartości 3 w dzienniku setup. Może wystąpić następujący błąd:

  Błąd: Nie można zainstalować produktu: C:\MSOCache\All Users\GUID-C\AccessRWW. msi ErrorCode: 1601(0x641).

  Data/godzina wycofywania pakietu: AccessRWW

  Błąd nie informuje o tym, dlaczego instalacja nie powiodła się, ale informuje, że wystąpił błąd podczas instalacji pliku AccessRWW. Przejrzyj pliki dziennika, możesz znaleźć dziennik dla AccessRWW. msi:

  Produkt: C:\MSOCache\All Users\GUID-C\AccessRWW. msi

  Podczas wyszukiwania wpisu o wartości 3 występuje następujący błąd:

  CAInitSPPTokenStore. x86: OMSICA: Initializing CustomAction CAInitSPPTokenStore. x86CAInitSPPTokenStore. x86: Błąd: Nie można zainicjować magazynu tokenów SPP. HResult: 0x80070057. CAInitSPPTokenStore. x86:MSI (s) (2C:D0) [Time]: Wartość zasad użytkownika "DisableRollback" to 0MSI (s) (2C:D0) [Time]: Wartość zasad komputera "DisableRollback" to 0Czas zakończenia akcji: InstallExecute. Zwraca wartość 3.

  Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że usługa sieciowa jest uruchomiona, a następnie upewnij się, że istnieją następujące klucze rejestru.

 • HKEY_USERS\S-1-5-20
 • HKEY_USERS\S-1-5-19
 • Analizowanie dzienników przykład 3: Office ProPlus 2010

  W następnym przykładzie w dzienniku setup. exe znajduje się wpis o wartości 3 podobny do następującego błędu:

  MSI(BŁĄD): 'Błąd 1304. Błąd podczas zapisywania w pliku: C:\WINDOWS\winsxs\Policies\x86_policy. 8. 0. Microsoft. VC80. ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_x-ww_5f0bbcff\8. 50727. 4053. policy. Sprawdź, czy masz dostęp do tego katalogu".

  Nie jest wyświetlany komunikat, ponieważ ustawiono pomijanie modalnego. Tytuł: "Instalator", komunikat: "Błąd 1304.

  Zwrócony komunikat: 2

  MSI(USER): "Czy na pewno chcesz anulować? "

  MSI(INFO): Akcja zakończyła się 14:03:01: InstallExecute. Zwraca wartość 3".

  Gdy w dzienniku setup. exe zostanie wyświetlona wartość 3, czasami będziesz mieć wystarczającą ilość informacji, aby rozwiązać problem bez konieczności wyświetlania pełnego dziennika msi. W tym przypadku pełny dziennik msi po prostu powtórzył to, co znaleźliśmy w dzienniku setup.

  W takim przypadku należy rozważyć zaktualizowanie platformy. net i zweryfikowanie uprawnień w pliku c:\windows\winsxs.

  Znane błędy z pełnych dzienników i możliwych rozwiązań

  Niektóre z tych sugestii omawiają pracę z kluczami rejestru.

  Ostrzeżenie

  Należy rozważnie wykonywać czynności podane w tej sekcji. W przypadku nieprawidłowej zmiany rejestru mogą wystąpić poważne problemy. Przed jego zmianą utwórz kopię zapasową rejestru w celu przywrócenia w przypadku wystąpienia problemów.

  Błąd 1935

  Błąd 1935. Wystąpił błąd podczas instalacji składnika zestawu. HRESULT: 0x80070003. interfejs zestawu: IAssemblyCache, funkcja: CreateAssemblyCacheItem, nazwa zestawu: Microsoft. VC90. ATL, version="9. 30729. 4148", type="win32", processorArchitecture="amd64", publicKeyToken="PublicKeyToken"

  MSI (s) (1C:9C) [Time]: Wartość zasad użytkownika "DisableRollback" wynosi 0

  MSI (s) (1C:9C) [Time]: Wartość zasad maszyny "DisableRollback" wynosi 0

  Czas zakończenia akcji: InstallExecute.

  Rozwiązanie

  Dzieje się tak najczęściej z powodu problemów z uaktualnianiem pakietu Office. Najpierw należy spróbować usunąć wcześniejszą wersję pakietu Office przed zainstalowaniem nowej wersji. Wcześniejszą wersję pakietu Office można usunąć automatycznie przy użyciu odpowiedniego narzędzia. Po usunięciu wcześniejszej wersji pakietu Office spróbuj zainstalować nowszą wersję pakietu Office.

  1913

  Błąd 1913: Instalator nie może zaktualizować pliku C:/windows/win. ini. Sprawdź, czy plik istnieje w systemie i czy masz wystarczające uprawnienia, aby go zaktualizować.

  Przyczyna

  Istnieje znany problem z rozwiązaniem Trend Micro, który może powodować ten problem i uniemożliwiać instalację pakietu Office.

  Jeśli używasz programu antywirusowego lub innego oprogramowania zabezpieczającego, rozważ odinstalowanie go, ponowne uruchomienie i ponowne wypróbowanie instalacji.

  Błąd 1714

  Błąd 1714. Instalator nie może usunąć starszej wersji pakietu Microsoft Office Product_Name 2007. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft (PSS) w celu uzyskania pomocy. Aby uzyskać informacje o kontaktowaniu się z usługą PSS, zobacz C:\DOCUME~1\username\LOCALS~1\Temp\Setup00000d64\PSS10R. CHM.

 • Metoda 1. Najpierw usuń wcześniejsze wersje pakietu Office, jeśli spróbujesz przeprowadzić uaktualnienie. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania pakietu Office, zobacz Odinstalowywanie pakietu Office z komputera.
 • Metoda 2. Przeprowadzanie instalacji równoległej zamiast uaktualniania. (Jest to przycisk Dostosuj).
 • Błąd 1719

  Błąd 1719. Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalatora Windows. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli Instalator Windows nie jest poprawnie zainstalowany. Skontaktuj się z personelem pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy.

  Ten problem występuje, jeśli klucze rejestru są uszkodzone lub niepoprawne w HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver.

  Metoda 1:

  1. Wyeksportuj klucz rejestru msiserver ze znanego dobrego komputera, który używa tego samego systemu operacyjnego i instalatora Windows.

  2. Utwórz kopię zapasową, a następnie usuń istniejący klucz msiserver na nieprawidłowym komputerze w obszarze:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver

  3. Zaimportuj plik rejestru ze znanego dobrego komputera na zły komputer.

  4. Uruchom ponownie, a następnie ponów próbę instalacji.

  Metoda 2:

  Podczas próby zainstalowania pakietu Office zapoznaj się z komunikatem o błędzie "Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalatora Windows".

  Błąd 1406

  Błąd 1406. Instalator nie może zapisać wartości w kluczu rejestru \CLSID\GUID. Sprawdź, czy masz wystarczające uprawnienia dostępu do rejestru lub skontaktuj się z usługami pomocy technicznej firmy Microsoft (PSS) w celu uzyskania pomocy. Aby uzyskać informacje o sposobie kontaktu z usługą PSS, zobacz C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Setup00000e64\PSS10R.

  MSI(INFO): 'Czas zakończenia akcji: InstallExecute.

  Ten błąd wskazuje nieprawidłowe uprawnienia rejestru. W tym przykładzie można znaleźć niepoprawne uprawnienia rejestru na HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\GUID.

  Konto użytkownika używane do instalowania pakietu Office musi mieć dostęp do danego klucza rejestru. Możesz również porównać uprawnienia rejestru na urządzeniu, na którym instalacja zakończyła się pomyślnie.

  Błąd 1920

  Błąd 1920. Nie można uruchomić usługi "Platforma ochrony oprogramowania pakietu Office" (osppsvc). Sprawdź, czy masz wystarczające uprawnienia do uruchamiania usług systemowych.

  Zmieniono poziom dziennika z: Standardowa na: Pełne.

  Ten błąd wskazuje możliwe nieprawidłowe uprawnienia w folderze OfficeSoftwareProtectionPlatform lub nieprawidłowe uprawnienia HKEY_CLASSES_ROOT\APPID.

  Nadaj kontu usługi sieciowej pełne uprawnienia do folderu OfficeSoftwareProtectionPlatform.

 • Porównaj uprawnienia HKEY_CLASSES_ROOT\APPID z dobrego komputera z komputerem z problemem.
 • Spróbuj udzielić "ograniczonych" następujących uprawnień: Wartość zapytania, Wylicz podklucze, Powiadom i Odczyt kontrolki.
 • Błąd: IHxRegisterSession::CreateTransaction() zwrócił wartość 8004036e

  IHxRegisterSession::CreateTransaction() zwrócił błąd 8004036eBeginTransaction(): Próba nie powiodła się, ponieważ była uruchomiona inna transakcja.

  Próba wycofania bieżącej transakcji ({GUID})IHxRegisterSession::ContinueTransaction() zwróciła 80004005.

  BeginTransaction() BŁĄD: Nie można ponownie uruchomić bieżącej transakcji.

  BeginTransaction() BŁĄD: Nie można wycofać bieżącej transakcji. Rejestracja pliku Pomocy zostanie przerwana.

  Sesja rejestracji {GUID} nie została utworzona.

  Czas zakończenia akcji: InstallFinalize.

  Zapoznaj się z artykułem KB 927153 Pakiet Office 2007 lub program instalacyjny pakietu Office 2010 nie zostanie uruchomiony ponownie po przerwaniu początkowej instalacji.

  Błąd: Nie można zarejestrować wtyczki. HResult: 0x80070005

  MSI (s) (08:6C) [Czas]: wywoływanie zdalnej akcji niestandardowej. DLL: C:\WINDOWS\Installer\MSI4D4. tmp, Entrypoint: CAInstallSppPlugin

  CAInstallPlugin. x86: OMSICA: Initializing CustomAction CAInstallPlugin. x86

  CAInstallPlugin. x86: Rejestrowanie wtyczki "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPOBJS. DLL" "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\osppobjs-spp-plugin-manifest-signed. xrm-ms"

  CAInstallPlugin. x86: Błąd: Nie można zarejestrować wtyczki. HResult: 0x80070005.

  CAInstallPlugin. x86:MSI (s) (08:58) [Time]: Wartość zasad użytkownika "DisableRollback" to 0MSI (s) (08:58) [Czas]: Wartość zasad komputera "DisableRollback" wynosi 0

  Akcja zakończyła się 12:32:42: InstallExecute.

  Zasady na komputerze z problemem (lokalnym lub za pośrednictwem obiektu zasady grupy (GPO)) są błędnie skonfigurowane.

 • Wpisz gpedit. MSC w polu wyszukiwania, aby otworzyć Edytor lokalnych zasady grupy.
 • Znajdź konfigurację> komputeraUstawienia>systemu Windows Ustawienia> zabezpieczeńZasady> lokalnePrzypisanie praw użytkownika.
 • Upewnij się, że wszyscy użytkownicy mają prawa do zasad sprawdzania przechodzenia obejścia. Domyślnie w ustawieniu zabezpieczeń jest wyświetlana lista Wszyscy.
 • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Problemy z klientem, usługą i programem mogą wystąpić w przypadku zmiany ustawień zabezpieczeń i przypisań praw użytkownika.

  Błąd 0x80070005: Błąd CAQuietExec

  CAQuietExec: "wevtutil. exe" im "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSEvents. man"CAQuietExec: Wydawcy i kanały są zainstalowane pomyślnie. Nie można jednak włączyć co najmniej jednego wydawcy i kanału. Odmowa dostępu.

  CAQuietExec: Błąd 0x80070005: Wiersz polecenia zwrócił błąd. CAQuietExec: Błąd 0x80070005: Błąd CAQuietExec

  CustomAction RegisterEventManifest zwrócił rzeczywisty kod błędu 1603 (należy pamiętać, że może to nie być w 100% dokładne, jeśli tłumaczenie miało miejsce wewnątrz piaskownicy)

  MSI (s) (88:04) [Czas]: Wartość zasad użytkownika "DisableRollback" to 0msi (s) (88:04) [czas]: wartość zasad maszyny "DisableRollback" to 0

  Ten problem może wystąpić, ponieważ uprawnienia są niepoprawnie ustawiane w folderze "C:\Windows\System32\winevt\Logs".

  Przyznaj wszystkim pełne prawa do tego folderu, a następnie ponów próbę instalacji. Jeśli to się powiedzie, możesz później usunąć grupę Wszyscy.

  Błąd 0x800706b5: Błąd CAQuietExec

  CAQuietExec: "wevtutil. Interfejs jest nieznany.

  CAQuietExec: Błąd 0x800706b5: Wiersz polecenia zwrócił błąd. CAQuietExec: Błąd 0x800706b5: Błąd CAQuietExec

  CustomAction RegisterEventManifest zwrócił rzeczywisty kod błędu 1603 (zwróć uwagę, że może to nie być w 100% dokładne, jeśli tłumaczenie miało miejsce wewnątrz piaskownicy)MSI (s) (6C:84) [Time]: Wartość zasad użytkownika "DisableRollback" wynosi 0MSI (6C:84) [Czas]: Wartość zasad maszyny "DisableRollback" wynosi 0

  Ten problem może wystąpić, jeśli usługa Dziennika zdarzeń systemu Windows nie jest uruchomiona.

 • Kliknij przycisk start lub wyszukaj, wpisz services. msc, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 • Przewiń w dół do usługi Dziennika zdarzeń systemu Windows i upewnij się, że jest ona ustawiona na automatyczną. Jeśli nie jest uruchomiona, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Uruchom.
 • Może zostać wyświetlony błąd podobny do następującego:

  Błąd 4201: Przekazana nazwa wystąpienia nie została rozpoznana jako prawidłowa przez dostawcę danych WMI.

  W tym przypadku wykonaj następujące akcje:

 • Sprawdź uprawnienia w folderze "c:\windows\system32\logfiles\wmi\RTbackup".
 • Jeśli konto systemowe nie ma uprawnień Pełna kontrola, przyznaj kontu systemowi uprawnienie Pełna kontrola, a następnie uruchom ponownie system.
 • Sprawdź i sprawdź, czy usługa Dziennika zdarzeń systemu Windows jest uruchomiona w pliku services. msc. Jeśli jest ona teraz uruchomiona poprawnie, spróbuj ponownie tworzyć instalację pakietu Office.

Opinia

Dodatkowe zasoby

Szybka instalacja Cadence Sqa 250 2

Bezpośredni link do pobrania Szybka instalacja Cadence Sqa 250 2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szybka instalacja Cadence Sqa 250 2